SPĀŅU VALODAS KURSI

Kursu ilgums ir 32 akadēmiskās stundas

Kurss

Kursu sākums un nodarbību saraksts

Spāņu valoda (iesācēja līmenis A1)

 

Spāņu valoda (iesācēja līmenis A1+)

 

Spāņu valoda A2

 
   
 

Līmeņi

Kursa anotācija

Kursi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības valodu politikas 

   

Spāņu valoda (iesācēja līmenis A1)

Kursa mērķis ir veidot sarunu valodas pamatiemaņas spāņu valodā praktiskās ikdienas situācijās, vienlaikus apgūstot spāņu valodas gramatikas pamatus. Kursā paredzēta četru valodas darbības veidu apguve: 1) lasītprasmes apgūšana, apgūstot spāņu valodas alfabētu un burtu izrunas likumus; 2) rakstītprasmes iemaņas; 3) klausīšanās iemaņas (apgūtās tematikas ietvaros uztvert un saprast pasniedzēja runu un audio/video ierakstus); 4) sarunvalodas prasmes pamatus.

bez iepriekšējām valodas zināšanām (ab initio)

A1

Spāņu valoda (iesācēja līmenis A1+)

Klausītāji nostiprina un padziļina iepriekšējā līmenī apgūtās spāņu valodas zināšanas. Kursa mērķis ir pilnveidot un attīstīt sarunu valodas, lasīšanas un klausīšanās iemaņas, padziļināt gramatikas zināšanas, apgūstot to komunikatīvā kontekstā. Nodarbībās tiek izmantoti audio un video, kā arī citi autentiski materiāli, kas veicina valodas apguvi.

A1

 

A1+

Spāņu valoda A2

Kursa mērķis ir attīstīt un padziļināt klausītāju sarunvalodas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās iemaņas. Kursa ietvaros klausītāji tiek iepazīstināti ar Spānijas ģeogrāfiju, tās pilsētām, spāņu māksliniekiem, Latvijas ģeogrāfiju, spāņu un latviešu virtuvi. Kursa ietvaros klausītāji apgūst vienkāršās pagātnes un ilgstošās pagātnes laiku formas un to lietošanu, kā arī citas gramatikas tēmas un konstrukcijas. Nodarbībās tiek izmantoti audio un video, kā arī citi autentiski materiāli, kas veicina valodas apgūšanu.

A1/ A1+

A2

     
 

Kursa beigās tiek izsniegta LU apliecība.

Pilna cena par kursu- EUR*

Grupa tiek uzskatīta par nokomplektētu, ja ir pieteikušies vismaz 8 klausītāji.

Ja grupa netiek nokomplektēta, bet ir samaksāts par kursu, nauda tiek pārskaitīta atpakaļ uz klausītāja kontu.

Lai pieteiktos kursiem, ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta elektroniski  uz e-pastu margarita.spirida@lu.lv

 Ja rodas jautājumi, rakstiet Margaritai Spiridai uz e-pastu margarita.spirida@lu.lv

*Saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli" 52.panta 1.daļas 12.punktu un saistošajiem MK noteikumiem, PVN nav jāpiemēro interešu izglītības kursiem, ko valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes sniedz valsts, pašvaldību vai valsts akreditēto privāto izglītības iestāžu skolēniem, audzēkņiem vai studentiem.