Vācu valodas kursi

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centrs sadarbībā ar Ģermānistikas nodaļu piedāvā vācu valodas kursus.

Piedāvājam:

* mazas grupas un individuālu pieeju;

* augsti kvalificētus un pieredzes bagātus vācu valodas pasniedzējus;

* jaunākos mācību līdzekļus;

* iespēju kā klausītājiem piedalīties HZF rīkotajos vispārīgās izglītības pasākumos un konferencēs.

Vācu valodas kursi tiek organizēti gan rudens, gan pavasara semestrī. Kurss (A1 un A2 līmenim) aptver 50 mācību stundas (45 minūtes) un notiek divas reizes nedēļā (2 x 90 minūtes). Kurss (B1 līmenim) aptver 26 mācību stundas (45 minūtes) un notiek vienreiz nedēļā (1 x 90 minūtes). Pēc sekmīgas valodas kursa absolvēšanas LU izsniedz dalībniekiem apliecību par kursa apguvi.

2020. gada rudenī (no septembra līdz decembrim) tiek piedāvāti šādi vācu valodas kursi:

1. Vācu valodas kurss A1 vai A2 līmenī

2x nedēļā (otrdienās un ceturtdienās) no plkst. 18.00 līdz 19.30

Pirmā nodarbība 15.09.2020

Mācību maksa - 175 EUR*

2. Saziņa vācu valodā – runā un rakstos B1 līmenī

1x nedēļā (trešdienās) no plkst. 18.00 līdz 19.30

Pirmā nodarbība 16.09.2020

Mācību maksa – 115 EUR*

Nodarbības notiek LU HZF telpās Visvalža ielā 4a. Kursu laikā iespējams iepazīt Humanitāro zinātņu fakultāti un izmantot fakultātes bibliotēku.

Jautājumus un pieteikumus sūtīt uz e-pasta adresi: ieva.blumberga@lu.lv

Piesakoties kursiem, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru un e-pasta adresi. Lūdzam arī norādīt, vai un kādā līmenī ir Jūsu vācu valodas zināšanas, piem., bez priekšzināšanām, iesācēja līmenis u.c.

Pieteikties līdz 2020. gada 11. septembrim.

*Saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli" 52.panta 1.daļas 12.punktu un saistošajiem MK noteikumiem, PVN nav jāpiemēro interešu izglītības kursiem, ko valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes sniedz valsts, pašvaldību vai valsts akreditēto privāto izglītības iestāžu skolēniem, audzēkņiem vai studentiem.