Lietišķā zviedru rakstu valoda

(32 akdēmiskās stundas, 2 KP /3ECTS) 

Kurss domāts visiem interesentiem, kuriem ir labas zviedru valodas mutvārdu zināšanas, taču ir nepieciešamība uzlabot rakstveida prasmes lietišķos nolūkos darba tirgus vajadzībām. Kurss sniedz rakstītājam un adresātam noderīgas iemaņas, lai veiksmīgi sazinātos ar klientiem un amatpersonām, kā arī vispār efektīvi uzlabotu rakstveida saziņas kultūru.

Pilns kursa apraksts šeit.

Nodarbības notiks grupā (4-12 cilvēki)

Maksa: Mācību maksa vienam cilvēkam 4 cilvēku grupā ir 300 EUR

Mācību maksa vienam cilvēkam 8 cilvēku grupā ir 150 EUR

Mācību maksa vienam cilvēkam 12 cilvēku grupā ir 100 EUR

Kursu vada:  lekt. Cecilija Vargeliusa (Cecilia Wargelius)

Nodarbības notiks: 2020.g. rudens semestrī kurss netiek plānots

Pabeidzot kursu, tiks izsniegta LU apliecība par kursa apguvi.

Kontaktpersonas:

lekt. Margarita Spirida, e-pasts: margarita.spirida@lu.lv

 

Lai pieteiktos kursiem, ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta elektroniski  uz e-pastu margarita.spirida@lu.lv