Zavod RISA (Institūts RISA, Slovēnija - vispārējās, funkcionālās un kultūras pratības centrs) rīkotās apmācības norisinājās 11. un 12. februārī attālināti ar dalībniekiem no Latvijas, Lietuvas un Slovēnijas. Apmācības projekta dalībniekiem sniedza ieskatu dažādu vieglās valodas apguves mācību līdzekļu un stratēģiju izstrādes procesā un to efektivitātē, kā arī veicināja diskusijas un pieredzes apmaiņu starp projekta dalībvalstīm.

Slovēnijas Institūta RISA organizētās divu dienu dalībnieku apmācības tika rīkotas ERASMUS+ projekta “Vieglās valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Universitātes Lietišķās valodniecības centru, Viļņas Universitātes Lietišķās valodniecības institūtu, Vieglās valodas aģentūru un Informācijas vākšanas un izplatīšanas centru (IKSC) Viļņa, Lietuva. Apmācības vadīja Institūta RISA un Viļņas Universitātes pārstāvji. Apmācību mērķis bija dalīties ar vieglās valodas mācību līdzekļu un stratēģiju izstrādes procesu (ideju izvēršana, plānošana, materiālu vākšana, sastaptās grūtības un to pārvarēšana), kā arī izprast mācību līdzekļu un stratēģiju efektivitāti, pielietojumu, vērtības un trūkumus. Apmācību norises laikā dalībniekiem tika sniegta iespēja diskutēt, uzdot jautājumus, dalīties ar pieredzi un rast potenciālus risinājumus.

Pasākuma vadošā tēma bija vieglā valodas mācību līdzekļu izstrāde – mācību materiālu vadlīniju izveide, valodas līmeņu noteikšanas standarti, ilustrāciju nepieciešamība un efektivitāte.

ERASMUS+ projekts “Vieglās valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai” norisinās no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 1. oktobrim ar sadarbības partneriem no Latvijas, Lietuvas un Slovēnijas.

      

Dalīties