Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

SIMELTA Amaldā, Portugālē. Valodas apguve caur teātri.
Projekta SIMELTA seminārs Amaldā, Portugālē
Ieva Fībiga
05.03.2018.

Amaldā, Portugālē, no 21.–24. februārim norisinājās seminārs par valodas apguvi caur teātri – tātad ar drāmas metodi. Šis seminārs bija otrā Erasmus+ SIMELTA (Studying Innovative Methods of Education for Languages through Theatrical Activities) projekta darba grupas tikšanās. Tās mērķis – gūt pirmos iespaidus par drāmas metodi un koncentrētu ieskatu par tās pielietošanu valodas mācīšanā.

Projektā piedalās pārstāvji no Francijas, Itālijas, Portugāles, kā arī Latvijas. Pirmā SIMELTA tikšanās bija Bordo, Francijā, pagājušā gada rudenī, kas tika veltīta plānošanai un organizēšanai. Savukārt šī otrā tikšanās Almadā bija praktiska. Darba grupas dalībnieki ne tikai dalījās pieredzē, kā apmācāmie progresē svešvalodas apguvē, ja tiek izmantota drāmas metode, bet arī paši apguva mākslīgu valodu caur teātri. Šo nodarbību vadīja dramaturgs Karlos Melo (Carlos Melo), un viņa pieeja valodas apguvei ir sadalīta piecos posmos: 1) pierast pie apgūstamās valodas skaņas, atkārtojot pāris teikumu, pat nezinot to nozīmi; 2) izvēlēties tēmu un to nospēlēt mazā ainā valodā, kurā apmācāmie mācās; 3) izvēlēto un nospēlēto tēmu uzrakstīt vienkāršā dialogā un tad to iztulkot tajā valodā, kas jāapgūst; 4) atkārtot dialogu nu jau svešvalodā; 5) iegūt nodarbības tekstu – mācāmo valodas materiālu. Šādā veidā valodas apguvēji paši nonāk pie tā valodas materiāla, ko viņi vēlas iemācīties. Skolotājs te nav ieradies ar savu gatavu nodarbību. Tādējādi tiek radīta situācija, kurā ir nepieciešamība pēc jauniem vārdiem. Tāpat nozīmīga drāmas metodē ir kustība, kuras pielietojamību izklāstīja dejas un valodu skolotāja Helena Davina (Helen Dawin).

Nākamā SIMELTA tikšanās paredzēta Pāvijā, Itālijā, šā gada oktobrī, savukārt tikšanās Rīgā būs 2019. gadā. Kā gala rezultāts šim projektam ir paredzēta metodiska materiāla izstrāde par drāmas metodi, ko varētu izmantot svešvalodu mācīšanā visās vecuma grupās dažādām mērķauditorijām.