Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Tehnoloģijas, izglītība un attīstība
Dr.philol. Jana Kuzmina
19.03.2018.

Starptautiskā tehnoloģiju, izglītības un attīstības akadēmija, kuras mērķis ir universitāšu sadarbība tehnoloģiju un zinātnes jomā, no š.g. 5. – 7. martam organizēja 12. starptautisko tehnoloģiju, izglītības un attīstības konferenci, kurā referātu nolasīja Anglistikas nodaļas docētājas un Lietišķās valodniecības centra pētnieces doc. J. Kuzmina un asoc. prof. Z. Vinčela. Minētā konference, kas pulcēja dalībniekus no vairāk nekā 75 pasaules valstīm, notika Akadēmijas darbības mērķu gaisotnē. Tās uzmanības centrā bija tehnoloģiju pieaugošā klātbūtne ikvienā dzīves jomā, studentu iemaņu pilnveide darbam ar digitālo informāciju, izmantojot nozarei atbilstošas datorprogrammas, lai studenti spētu sevi pilnvērtīgi realizēt mūsdienu dinamiskajā darba tirgū.

Konferences gaitā tās dalībniekiem bija iespēja piedalīties praktiskos semināros un tematiskās sekcijās, lai iepazītos ar pētījumiem, kas veltīti tehnoloģiju lietojuma tendencēm izglītībā.

Piemēram, sekcija "Tehnoloģijas valodu mācīšanā un studijās", kurā ar referātu par tehnoloģiju izmantošanu  valodu studijās augstskolā uzstājās abas kolēģes, bija veltīta tādiem aktuāliem jautājumiem kā mobilo aplikāciju izmantošana un tajās lietojamo uzdevumu izstrādes principi, tekstu korpusu un saistīto rīku lietojums situatīvi pamatotas leksikas izvēlē, mobilo un web aplikāciju izmantošana valodas datu vizualizācijā un atgriezeniskās saites nodrošināšanā. Līdztekus tematiskām sekcijām doc. J. Kuzmina apmeklēja semināru par Google rīku izmantošanu mācību procesā, savukārt asoc. prof. Z.Vinčela - pētniecībā.

Angļu filoloģijas BSP direktore doc. J. Kuzmina un Angļu filoloģijas MSP direktore asoc. prof. Z. Vinčela tikās ar Angļu filoloģijas studiju programmas direktori Valensijas Universitātē, lai diskutētu par sadarbības jautājumiem bakalaura un maģistra līmeņa studijās.