Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Saprašanās māksla
Mg.philol. Ilze Ruža
15.03.2018.

Latvijas Universitātes 76. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 9. martā notika LU Akadēmiskās bibliotēkas organizētā sekcija “SAPRAŠANĀS MĀKSLA”. Konferencē tika nolasīti desmit referāti, un konferenci apmeklēja 40 klausītāji.

“Valoda nav radīta mūžīgiem laikiem, tā pastāvīgi tiek veidota vai, pareizāk sakot, ir nepārtrauktas veidošanās procesā”. (Rumāņu izcelsmes vācu zinātnieks Eudžens Koseriu)

Šajā konferencē autore ( Ilze Ruža) piedalījās ar referātu "Neverbālās komunikācijas problēmas un starpkultūru vide Latvijas Universitātē."

Studiju procesa ietvaros ir svarīgi izprast citu valstu un tautību studentu valodas apguves problēmas, kā arī neverbālās komunikācijas veidus, kas atklāj cilvēka patieso būtību un ļauj radīt labvēlīgu vidi un apstākļus valodas un kultūras apguvei.

Ir zināms, ka verbāli partnerim tiek nodota mazāka informācijas daļa, daudz lielāka informācijas daļa, tiek sniegta ar visdažādāko neverbālās komunikācijas zīmju palīdzību. Neverbālo komunikāciju mēs mācāmies un apgūstam visas savas dzīves laikā, tas kā mēs komunicējam ar citiem cilvēkiem ir ikdienišķa mūsu dzīves daļa un vairākums no mums to lieto un interpretē neapzināti.

LU Akadēmiskās bibliotēkas sekcijas sēdē ar referātiem uzstājās četru Latvijas augstskolu: Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Biznesa augstskolas „Turība”, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pētnieki. Viņi pauda atziņas, kādu saprašanās ceļu ir izvēlējušies valodas, mākslas, politikas, komunikāciju, psiholoģijas, medicīnas, kultūras pētnieki. LU Akadēmiskā bibliotēka plāno organizēt šādas konferences arī turpmāk.