Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Lietišķās valodniecības centrs uzsāk SIMELTA projekta publicitātes seminārus
Mg. philol. Margarita Spirida
18.03.2018.

Pirmais SIMELTA projekta semināru cikla LVC organizētais seminārs par drāmas elementu izmantošanu angļu valodu nodarbībās notika HZF telpās 2018. gada 16. martā.

Semināru atklāja Mg.Hum.T. Bicjutko, kas iepazīstināja semināra dalībniekus ar SIMELTA projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī partnerinstitūcijām no Francijas, Portugāles un Itālijas (prezentācija). Semināra laikā tika piedāvātas divas darbnīcas.

Dr.philol. Vita Kalnbērziņa, ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" eksperte un LVC pētniece uzsvēra caurviju kompetences lomu jaunajā mācību saturā, kā arī rosināja diskusiju par metodēm kritiskai domāšanai, radošumam, un sadarbībai mācību stundās (prezentācija). Dr.philol. Vita Kalnbērziņa iepazīstināja ar White Rabbit, Red Rabbit iestudējuma koncepcijas pielietošanas iespējam un piedāvāja semināra dalībniekiem izmēģināt radoši darboties un iestudēt savu lugu.

Mg.philol. Irinas Trofimovas vadītājā darbnīcā varēja ieskatīties teātra elementu pielietošanā mācību stundās un aplūkot teātra elementu iespējamo daudzveidību, kas veicina veiksmīgāku jaunā vārdu krājuma apguvi svešvalodā kā arī runāšanas prasmes attīstību. (prezentācija)

Domu apmaiņa dienas noslēgumā, ko vadīja Mg. philol. Līga Beļicka bija viena no svarīgākajiem semināra daļām, kad tika pausti viedokļi par dažādiem drāmas pedagoģijas elementiem un dalībnieki dalījušies savā pieredzē, ka skolotājam drāmas elementu izmantošana stundā ir gan izaicinājums, gan savas profesionalitātes apliecinājums.