Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Multilingvālā identitāte un izglītība
Dr.philol. Vita Kalnbērziņa
07.02.2018.

Lietišķās valodniecības centra pētniece Vita Kalnbērziņa sadarbībā ar Skola 2030 projekta eksperti Ritu Kursīti (attēlā) piedalījās Multilingvālās valodas identitātes un izglītības konteksta konferencē, ko organizēja Amerikas Lietišķās valodniecības asociācija, Marino Institūtā (Trinity College) Dublinā, 2018.gada 1-3.februārī.

Konferences gaitā tika apskatītas multilingvālās identitātes tendences Austrālijā, Amerikā, Āfrikā un Eiropā, no sociolingvistikas, neirolingvistikas, psiholingvistikas un izglītības zinātnes skatu punkta.  Vita Kalnbērziņas un Ritas Kursītes prezentācija konferencē apskatīja Latvijas izglītības satura reformu no daudzvalodības viedokļa.