Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

SIMELTA projekta publicitātes seminārs latviešu valodas skolotājiem
Zane Kļaviņa
24.04.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātē 20. aprīlī norisinājās seminārs par drāmas elementu izmantošanu latviešu valodas nodarbībās. Semināru organizēja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu Lietišķās valodniecības centrs (LVC) ERASMUS+ projekta Studying Innovative Methods of Education for Languages through Theatrical Activities (SIMELTA) ietvaros. Seminārā piedalījās HZF lektore Mg.philol. Līga Beļicka, Latviešu valodas aģentūras (LVA) Izglītības daļas metodiķe Dr.paed. Ērika Pičukāne, dramaturgs un režisors Edgars Niklasons un teātra un kino režisore Marta Martinsone.

Mg.philol. Līga Beļicka semināra sākumā iepazīsināja dalībniekus ar ERASMUS+ projekta SIMELTA darbību, kam sekoja ievaldlekcija Dr.paed. Ērikas Pičukānes vadībā, kurā tika apskatīti pirmie soļi jaunas valodas apguvē – kā bērni uztver jaunu valodu, teātra metodes pielietojums darbā ar pieagušajiem, ietverot dažādu situāciju un vārdu izspēlēšanu. Semināra pirmo daļu noslēdza Edgars Niklasons un Marta Martinsone, apskatot drāmas integrēšanu pedagoģijas darbā un daloties ar pieredzi, kas iegūta vadot valodas apmācības vasaras skolās.

Semināra otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja piedalīties darbnīcā (Edgara Niklasona un Martas Martinsones vadībā) un izspēlēt dažādas lomu un asociāciju spēles, lai apgūtu drāmas metodes pielietojumu praktiskajā darbā. Seminārs tika noslēgts ar diskusiju starp semināra viesiem un dalībniekiem.

ERASMUS+ projekta SIMELTA dalībvalstis ir Itālija, Francija, Portugāle un Latvija. Projekta darbības mērķis ir popularizēt valodas apguvi ar drāmas elementu palīdzību un izveidot resursus, kas palīdzētu skolotājiem izmantot šo metodi ikdienas darbā.

Dr. Paed. Ērika Pičukāne ir Latviešu valodas aģentūras (LVA) Izglītības daļas metodiķe. Viņas darba un zinātnisko interešu lokā ir integrācijas jautājumi, iecietība, skolotāju tālākizglītība, starpkultūru izglītība, bilingvālā izglītība, iekļaujošā izglītība. Pirms darba LVA Ērika strādājusi mazākumtautību izglītības programmas īstenošanā Rīgas 53. vidusskolā. 2014. gadā LU iegūts doktora grāds pedagoģijā. Savu akadēmisko darbību Ērika sākusi ar baltu filoloģijas studijām.

Edgars Niklasons ir dramaturgs, teātra režisors un pedagogs, kurš strādājis pie izrādēm Latvijas Leļļu teātrī, Rēzeknes teātrī-studijā „Joriks”, Latvijas Nacionālajā teātrī, Dirty Deal Teatro, piedalījies neatkarīgos teātra projektos Latvijā un ārzemēs, rakstījis scenārijus īsfilmām un reklāmas kampaņām. Viena no interesantākajām teātra pieredzēm bijusi Stambulā, Turcijā, kur neatkarīgajā teātrī Kara Kutu Tiyatro tika iestudēta izrāde par Otrā pasaules kara notikumiem Aušvices koncentrācijas nometnē. Savas amata prasmes apguvis Latvijas Kultūras akadēmijā, L. Janāčeka Mūzikas un teātra mākslas akadēmijā, Brno, Čehijā, kā arī dramaturģijas meistardarbnīcās Latvijā, Igaunijā un Spānijā. Ieguvis Spēlmaņu nakts specbalvu „Pazudušais dēls” par 2011./2012.g. sezonas labāko oriģināldramaturģijas tekstu izrādei „Izrāde „Gals””. Šobrīd vada Rīgas Teikas vidusskolas jauniešu teātri „TE-13”.

Marta Elīna Martinsone ir teātra režisore, kas šobrīd studē arī kino režiju. Viņa ir iestudējusi izrādes gan “Dirty Deal teatro”, gan “Ģertrūdes ielas teātrī”. Kā režisora asistente ir strādājusi arī Jaunajā Rīgas teātrī, kā arī rakstījusi tekstus gan teātrim, gan šobrīd arī kino. Festivāla “Dirty Drama” ietvaros, Marta Elīna ir apguvusi jaunus veidus, kā strādāt ar aktieriem un kā veidot dramaturģisko materiālu. Paralēli studijām Nacionālajā Filmu skolā, Marta raksta kino recenzijas, rakstus par sociālpolitiskām tēmām, kā arī ir piedalījusies latviešu valodas vasaras skolā gan kā darbiniece, gan kā vieslektore.