LVC plāno izstrādāt jaunus mācību instrumentus iekļaušanai latviešu valodas un kultūras apguves procesā formālas un neformālas izglītības kontekstā

Projekta 1.posma mērķis ir izstrādāt koncepciju multimediju e-apmācības latviešu valodas programmas B1 līmenim, lai sekmētu latviešu valodas apguves pieejamību interneta vidē.

Dalīties