Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
DOCĒTĀJI
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.10.2016.

Līga Beļicka

Lektore

Izglītība

2002. – Mg.Soc.Sc. LU Ekonomikas un vadības fakultāte

2000. – ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija, LU Starptautisko attiecību institūts

1993. – Mg. Paed., angļu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija, LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses:

Nozaru svešvalodu mācīšanas metodika, terminoloģija, tulkošana 

Ilze Ruža

Lektore

Izglītība

Moderno valodu skolotājs (2008), LU Moderno valodu fakultāte

Mg. philol. (1997), LU Svešvalodu fakultāte

Filologa, tulka-tulkotāja kvalifikācija (1993), LU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Teksta leksiski-stilistiskā analīze, diskursa analīze, ESP, CLIL

Ruta Svētiņa

Lektore

Izglītība

Mg.philol.(02.05.2012),AIC
MPA, Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā(2000)LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Filologa,angļu valodas pasniedzēja kvalifikācija(1987) P.Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

ESP nozaru angļu valoda un starpkultūru komunikācija