Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Angļu valoda doktorantiem un pretendentiem// Programme for the Post-graduate Examination in the English Language
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.10.2018

Promocijas eksāmens angļu valodā: ziemas sesijā – janvārī

Svarīgi datumi:

·         Pirmā konsultācija - 4.oktobrī, plkst. 18.00, 312.aud.

·         Pieteikšanās eksāmenam. Iesniegumu nosūtīt LVC lietvedei Margaritai Spiridai margarita.spirida@lu.lv (iesniegums) - līdz 14.12.2018.

·         Otrā (individuālā) konsultācija plānota laika posmā 07.01.2019. – 11.01.2019. Konsultācijai jāsagatavo pirmseksāmena prasību uzskaitījumā minētie uzdevumi.

·         Promocijas eksāmens angļu valodā plānots laika posmā 14.01.2019. – 19.01.2019. (gatavoties xxx.aud. un kārtot eksāmenu xxx.aud.)

Pirmseksāmena prasības:

1. Oriģināla teksta lasīšana ar doktoranta pētījumu saistītā nozarē - 300 lpp; 1 lpp. - 2500 zīmes ar tukšumzīmēm; izlasītās literatūras mutisks kopsavilkums un diskusija ar pasniedzēju par galvenajiem jautājumiem klātienes konsultācijā.

2. Rakstisks teorētiskās, ar doktoranta pētījumu saistītās literatūras apskats (min. apjoms – 6 lpp.; Times New Roman, 12, intervāls 1,5). Apskats iesniedzams līdz 05.01.2019.Lūdzam neiesniegt pašu doktorantu iepriekš sagatavotus zinātniskos rakstus.

3. Terminoloģijas glosārijs (glosārija piemērs) – 50 terminu no lasītās ar pētījumu saistītās literatūras.

4. CV angļu valodā.

5. Iesniegt 3 zinātniskus rakstus no recenzētām datubāzēm par tēmām, kas saistītas ar doktoranta pētījumu.

Eksāmens:

1. Oriģināla nezināma nozares teksta lasīšana ar vārdnīcu. Rakstiska kopsavilkuma (norādījumi kopsavilkuma veidošanai) veidošana par norādīto lasāmo un kopsavelkamo fragmentu un iesniegšana promocijas eksāmena komisijai. Mutiska kopsavilkuma prezentēšana bez piezīmju vai citu palīglīdzekļu lietošanas. Diskusija par lasītā fragmenta saturu. (Eksāmena teksta apjoms - 5000 zīmju ar tukšumzīmēm).

2. Diskusija par doktoranta iesniegto nozares literatūras pārskatu un disertācijas tēmu. 

Programme for the Post-graduate  Examination in the English Language

The post-graduate examination in the English language is held twice a year – during the winter examinaton period in January and during the summer examination period in June.

Important dates:

·         in the autumn term of 2018/2019 the first consultation for Doctoral students will take place on October 4, 2018, 18.00, Room 312.

·         Application for the examiniation during the winter examination period is to be sent to the coordinator of the Centre for Applied Linguistics Margarita Spirida margarita.spirida@lu.lv  (application) - by 14.12.2018.

·         The second (individual) consultation is planned during the period of 7.01.2019 – 11.01.2019. Doctoral students must be ready with tasks listed in the pre-examination requirements

·         The post-graduate examination in the English language is planned during the period of  14.01.2019. – 19.01.2019. 

Pre-examination requirements

1.       Reading of theoretical literature related to student’s research: 300 pages; 1 page – 2500 characters with spaces; discussion of this reading at the consultation.

2.       A written review of theoretical literature related to student’s research (at least 6 pages – Times New Roman: Font 12, interval – 1.5). This cannot be any of your recent articles.

3.       A glossary of 50 terms (an example of the glossary) from scholarly texts related to student’s research.

4.       CV in English.

5.       Submission of 3 articles from peer-reviewed databases on topics related to student’s own research.

The review article, the glossary, the CV and the three articles from databases are to be submitted in hard copies to associate professor Dace Liepiņa (natural sciences) or assistant professor Laimdota Ločmele (social sciences) on the day of the 2nd consultation  (7.01.2019 – 11.01.2019).

Examination

1.       Reading of an extract of an unknown theoretical text, a written summary of the extract to be submitted to the commission and an oral summary of the extract to be presented without notes or the original; the following discussion of the content of the extract in the form of questions and answers (5,000 characters with spaces).

2.       Discussion of the report (review article) handed in before the exam.