Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Angļu valoda doktorantiem un pretendentiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.09.2018

Promocijas eksāmens angļu valodā: ziemas sesijā – janvārī

Svarīgi datumi:

·         Pirmā konsultācija - 4.oktobrī, plkst. 18.00, 312.aud.

·         Pieteikšanās eksāmenam. Iesniegumu nosūtīt LVC lietvedei Margaritai Spiridai margarita.spirida@lu.lv (iesniegums) - līdz 14.12.2018.

·         Otrā (individuālā) konsultācija plānota laika posmā 07.01.2019. – 11.01.2019. Konsultācijai jāsagatavo pirmseksāmena prasību uzskaitījumā minētie uzdevumi.

·         Promocijas eksāmens angļu valodā plānots laika posmā 14.01.2019. – 19.01.2019. (gatavoties xxx.aud. un kārtot eksāmenu xxx.aud.)

Pirmseksāmena prasības:

1. Oriģināla teksta lasīšana ar doktoranta pētījumu saistītā nozarē - 300 lpp; 1 lpp. - 2500 zīmes ar tukšumzīmēm; izlasītās literatūras mutisks kopsavilkums un diskusija ar pasniedzēju par galvenajiem jautājumiem klātienes konsultācijā.

2. Rakstisks teorētiskās, ar doktoranta pētījumu saistītās literatūras apskats (min. apjoms – 6 lpp.; Times New Roman, 12, intervāls 1,5). Apskats iesniedzams līdz ________., nosūtot to LVC lietvedei Margaritai Spiridai margarita.spirida@lu.lv Lūdzam neiesniegt pašu doktorantu iepriekš sagatavotus zinātniskos rakstus.

3. Terminoloģijas glosārijs (glosārija piemērs) – 50 terminu no lasītās ar pētījumu saistītās literatūras.

4. CV angļu valodā.

5. Iesniegt 3 zinātniskus rakstus no recenzētām datubāzēm par tēmām, kas saistītas ar doktoranta pētījumu.

Eksāmens:

1. Oriģināla nezināma nozares teksta lasīšana ar vārdnīcu. Rakstiska kopsavilkuma (norādījumi kopsavilkuma veidošanai) veidošana par norādīto lasāmo un kopsavelkamo fragmentu un iesniegšana promocijas eksāmena komisijai. Mutiska kopsavilkuma prezentēšana bez piezīmju vai citu palīglīdzekļu lietošanas. Diskusija par lasītā fragmenta saturu. (Eksāmena teksta apjoms - 5000 zīmju ar tukšumzīmēm).

2. Diskusija par doktoranta iesniegto nozares literatūras pārskatu un disertācijas tēmu.