ZPD lekcijas vidusskolēniem

Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centrs aicina apmeklēt lekcijas, kas veltītas skolēnu zinātniski-pētnieciskā darba izstrādei.

Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centrs organizē lekcijas vidusskolēniem, lai sniegtu atbalstu zinātniski-pētnieciskā darba tēmas izvēlē, literatūras avotu ieguvē, informācijas iegūšanā, informācijas un datu apstrādē, pētījuma gaitā, u.c.. Lekcijas norisināsies Visvalža ielā 4a šādos datumos:

Research Topics in Translation Studies, Mg.philol. Svetlana Koroļova 10.01.2020 at 16:30

Research Topics in Linguistics: Language and Culture (mirrors and interaction) Mg. philol. Lauma T. Lapa 10.01.2020 at 18:15 

 

Research Topics in Language Acquisition. Dr.philol. Vita Kalnbērziņa 17.01.2020 at 16:30  ROOM 204

Research Topics in Literary Studies, Dr.philol. Antra Leine 17.01.2020 at 18:15 ROOM 204

Lekcijas notiek angļu valodā.


Pieteikšanās dalībai ŠEIT

Kontaktinformācija

Margarita Spirida margarita.spirida@lu.lv