Jaunumi

Projekts “Vieglās valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai” izsludina pieteikšanos uz rakstnieku un tulkotāju konkursu “Viegli lasīt”

Jauns brīvās izvēles «C» daļas kurss "Vieglā valoda sociālai iekļaušanai"

Latvijas Universitātē norisinājusies konference “CANADA: DIVERSITY, INCLUSION, EQUITY”

FORTHEM Personāla pieredzes apmaiņas nedēļa par valodu mācīšanu un akadēmisko daudzvalodību 2021 Jiveskiles universitātē Somijā

Starptautiskā konference "Transcultural Perspectives in Language, Literature and Culture in the 21st century"

Konference “Sustainable Multilingualism 2021” Kauņā

ATEE RDC Teaching Modern Languages tiešsaistes konference “Valodu mācīšana un mācīšanās pēc COVID-19” (Teaching and Learning Languages Post-Covidly)

ERASMUS+ projekta “Vieglās valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai” dalībnieku apmācības

Ziemas doktorantūras skola “Valoda un komunikācija pētniecības metodoloģijas skatījumā”