Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PĒTNIEKI
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.10.2016.

VINETA APSE

pētniece / lektore

Izglītība

MBA, uzņēmumu un iestāžu vadītājs (2000), RTU Rīgas Biznesa institūts

Ed.M. (1996), Ņujorkas štata universitāte Bufalo, ASV

Angļu valodas pasniedzēja un audzinātāja metodiķa kvalifikācija (1990), LU Pedagoģijas fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Speciālo nozaru angļu valodas lietojums un apguve

INDRA KARAPETJANA

Vadošā pētniece/profesore

 Izglītība

Dr. philol., (2004),  LU Moderno valodu fakultāte, LU Valodniecības nozare, apakšnozare  „Lietišķā Valodniecība”

Mg. philol., (1998),  LU  Svešvalodu fakultāte

Filologa, angļu valodas pasniedzēja kvalifikācija (1987),  P. Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

diskursa analīze, kritiskā diskursa analīze, žanra analīze, pragmatika, angļu valoda speciāliem mērķiem (ESP), satura un valodas integrētā mācīšanās (CLIL)

LAURA KARPINSKA

Pētniece/docente

Izglītība

Dr. philol., (2012),  LU Humanitāro zinātņu fakultāte, LU Valodniecības nozare, apakšnozare „Lietišķā Valodniecība”

Mg. philol., (1999),  LU  Svešvalodu fakultāte

Filoloģijas Bakalaura grāds (1995), LU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Leksikogrāfija, leksikoloģija, korpusa lingvistika

DACE LIEPIŅA

pētniece/asociētā profesore

Izglītība

Pedagoģijas doktore (Dr.paed.)  (1992) 

Pedagoģijas zinātņu kandidāte  (1988),  LU  Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, (pedagoģijas zinātņu kandidāta grāds 1992. gadā nostrificēts un pielīdzināts pedagoģijas doktora grādam) 

LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras aspirantūra (1983. – 1986)

Filologa, pasniedzēja, tulka kvalifikācija (1980),  P. Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

juridiskā diskursa analīze, terminoloģija, translatoloģija, stilistika

GUNTA LOČMELE

Vadošā pētniece/profesore

Izglītība

Fulbraita programma profesoriem, pētniece (2001-2002), Kentas Universitāte, Ohaijo, ASV

Dr. philol. (1992),  LU Moderno valodu fakultāte, Valodniecības nozare

Filoloģijas zinātņu kandidāte ģermāņu valodās (1988),  Ļeņingradas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultāte, Angļu filoloģijas katedra

Filologa, pasniedzēja, tulka kvalifikācija (1984),  P. Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Tulkošanas studijas, reklāmas diskurss, terminoloģija

MONTA FARNESTE

Pētniece/asociētā profesore

Izglītība

Dr. paed., (2002), LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, studiju programma „Augstskolu pedagoģija”

Mg. philol., (1995),  LU  Svešvalodu fakultāte

Filologa, pasniedzēja un tulka kvalifikācija (1984),  P. Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

angļu valoda akadēmiskiem nolūkiem (EAP), rakstveida saziņas apguve, gramatikas apguve

VITA KALNBĒRZIŅA

Pētniece/Asoc. profesore 

Izglītība

Dr.Phil., (2002), Lankasteras Universitāte (Lielbritānija), valodniecībā (valodu testēšana)

Mg. Philol., (1994), Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte

Angļu filologa, pasniedzēja kvalifikācija (1986), Latvijas Universitāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Valodu apguve, valodu zināšanu pārbaude, psiholingvistika, starpkultūru komunikācija

ALLA PLACINSKA

Pētniece/asoc. profesore

Izglītība

Dr. philol. (2001), Valodniecības nozare, apakšnozare  „Romāņu valodniecība”

Filologa –pētnieka  kvalifikācija (1997),  Maskavas Tautu Draudzības universitāte, Vēstures un Filoloģijas fakultāte

Filologa, pasniedzēja kvalifikācija (1986),  Maskavas Tautu Draudzības universitāte,  Vēstures un Filoloģijas fakultāte

Tulka  kvalifikācija (1986),  Maskavas Tautu Draudzības universitāte,  Vēstures un Filoloģijas fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

tulkošana, sociolingvistika, diskursa analīze, starpkultūru komunikācija, gramatika

GUNTA ROZIŅA

Vadošā pētniece/profesore

Izglītība

Dr. philol., (2006),  LU Moderno valodu fakultāte, LU Valodniecības nozare, apakšnozare  „Lietišķā Valodniecība”

Mg. philol., (1996),  LU  Svešvalodu fakultāte

Filologa, pasniedzēja kvalifikācija (1978),  P. Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Kognitīvā pragmatika, lietišķā pragmatika, lingvistiskā antropoloģija, diskurss un pragmatika, profesionālais diskurss.

MARGARITA SPIRIDA

Pētniece/lektore

Izglītība

Humanitāro zinātņu maģistra grāds, LU, Moderno valodu fakultāte, 2001

Zinātniski-pētnieciskās intereses

diskursa stilistika, Kanādas kultūras studijas

IEVA SPROĢE

Pētniece/docente 

Izglītība

Dr. paed., (09.07.1998.),  LU par promocijas darbu „Studentu svešvalodu spēju attīstība pedagoģiskajā procesā”

Mg. philol., (20.06.1995.),  LU  Svešvalodu fakultāte

Diploms Nr. 091127 Filologa, pasniedzēja, tulka kvalifikācija (25.06. 1987),  P. Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

komunikācijzinātne, psiholingvistikas loma tulkošanā un valodu apguvē, konflikta analīze

ARVILS ŠALME

Pētnieks/ asoc.profesors

Izglītība

Dr. philol., (2006),  LU Moderno valodu fakultāte, Valodniecības nozare, apakšnozare  „Lietišķā valodniecība”

Mg. philol., (1997),  LU  Svešvalodu fakultāte

Filologa, pasniedzēja kvalifikācija (1984),  P. Stučkas LVU Filoloģijas fakultāte

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Baltu filoloģija, latvistika, Latviešu valodas stilistika, leksikoloģija, pragmātika,  lingvodidaktika, datorlingvistika

ANDREJS VEISBERGS

Vadošais pētnieks/ profesors

Izglītība

Konferenču tulku apmācības diploms (2000) Ženēvas universitāte

Dr.philol., habil. (1993) LU, Valodniecības nozare “Latviešu valoda”

Dr. philol., (1986/1992) LU, Valodniecības nozare “Latviešu valoda”

Filologa, pasniedzēja, tulkotāja kvalifikācija, (1983)  P. Stučkas LVU Svešvalodu fakultāte, angļu valodas un literatūras specialitāte.

Zinātniski-pētnieciskās intereses

Tulkošanas studijas, terminoloģija, baltu un ģermāņu frazeoloģija, leksikoloģija, leksikogrāfija, sociolingvistika