Angļu valoda doktorantiem

Promocijas eksāmens angļu valodā

2020./2021. ak. gada rudens semestrī pirmā doktorantu konsultācija plānota 2020. gada 7. oktobrī, plkst. 18.30, LU Humanitāro zinātņu fakultātes telpās, Visvalža ielā 4a, 415. auditorijā.

Promocijas eksāmens angļu valodā plānots 22.01.2021. plkst 9.00 (gatavoties XXX.aud. un kārtot eksāmenu XXX.aud.)