LVC lektores Tatjana Bicjutko un Līga Beļicka, kā arī Valsts valodas aģentūras projektu vadītāja Ērika Pičukāne no 15. līdz 21. februārim piedalījās ERASMUS+ projekta SIMELTA mācību seminārā universitātes pilsētā Pavijā, Itālijā. Nedēļas ietvaros tika apmeklētas dažādu amatieru teātra studiju un valodu skolu nodarbības un analizēts nodarbībās novērotais

Projekta gaitā tiek apkopota Portugāles, Itālijas, Francijas, kā arī Latvijas dalībnieku pieredze, valodu apmācībā iebraucējiem izmantojot teātra elementus. Šajā nedēļā liela uzmanība tika pievērsta iebraucēju un sociāli nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā, katra cilvēka atzīšanai un novērtēšanai, kā arī gara un ķermeņa vienotībai.

Atbilstoši aktuālajai politiskajai situācijai Itālijā tika spriests, kā mazināt negatīvo spiedienu uz Itālijā iebraukušajiem bēgļiem. Šajā kontekstā tika uzsvērta Eiropas Savienības pozitīvā sabiedrību saliedējošā un dažādību atbalstošā loma.   

Dalīties