Dr.philol. Indra Karapetjana

No 2019.gada 28. marta līdz 30. martam Portugāles Porto Politehniskā institūta Starpkultūru komunikācijas centrā notika starptautiski zinātniskā konference, veltīta multikulturālisma un starpkultūru komunikācijas izpētes jautājumiem (International Conference on Interculturalism and Multiculturalism). Konferencē piedalījās zinātnieki no 17 pasaules valstīm, piemēram, Portugāles, Spānijas, Ķīnas, Vācijas, Holandes, Latvijas, ASV, Brazīlijas, Izraēlas.

Latvijas Universitāti konferencē ar referātiem pārstāvēja Anglistikas nodaļas profesores un Lietišķās valodniecības centra vadošās pētnieces Gunta Roziņa un Indra Karapetjana.

Profesore Gunta Roziņa nolasīja referātu par starpkultūru komunikācijas jautājumiem profesionālā vidē. Profesore Indra Karapetjana konferencē runāja par multikulturālisma aspektiem starpinstitucionālu projektu īstenošanas gaitā.

Pēc Starpkultūru komunikācijas centra ielūguma profesores nolasīja lekcijas maģistratūras studiju programmu studentiem: “Profesionālā saziņa pragmalingvistiskajā skatījumā” un “Multikulturālisma aspektu diskursa analīze”.

Dalīties