SIMELTA dalībnieki uz LU jumta

No 4. līdz 7. jūlijam Rīgā uz tikšanos pulcējās projekta SIMELTA partneru pārstāvji no Francijas, Itālijas, Portugāles un Latvijas.  

Projektā iesaistīto partneru 3. transnacionālās tikšanās mērķis bija aktualizēt un rosināt diskusiju par drāmas izmantošanu valodu apmācībā, kā arī apkopot projekta tālākizglītības programmu īstenošanai piedāvātās neformālās izglītības metodes darbā ar migrantiem, trešo valstu pilsoņiem, patvēruma meklētājiem, reemigrantiem, senioriem u citiem.

Tikšanās laikā tika izrunāti projekta iesaistīto partneru paveiktie darbi un rezultāti, salīdzinātas partneru prakses un metodes, kā arī apspriesti ar projekta īstenošanu saistītie jautājumi un aktuālie izaicinājumi.

Projekta dalībniekiem tika piedāvāta nodarbība Kr. Barona memoriālajā muzejā, kas ļāva iepazīties un pārdomāt folkloras un vēstures izmantošanas iespējas valodu apmācībā ar teātra starpniecību. Dalībnieki varēja emocionāli izjust latviešu dzīvesziņu, iegūt zināšanas par latvisko identitāti, Latvijas vēsturi un folkloru un bija gandarīti par piedāvāto iespēju un gūto pieredzi.

Lai palīdzētu partnervalstu dalībniekiem izprast Latvijas vēsturisko mantojumu, kas ir ietekmējis valodas situāciju, tika organizēta ekskursija par čekas darbību Latvijā. 

SIMELTA dalībnieki viesojās Latviešu valodas aģentūrā (LVA), kur Dr. paed E. Pičukāne un LVA galvenā lingviste E. Zilgalve iepazistināja viņus ar LVA darbību un iesaistīja valodu aktivitātēs (video).

Tikšanās gaitā tika panākta vienošanās par katra partnera iesaisti projekta noslēguma ziņojuma sagatavošanā uz projekta noslēguma un izvērtēšanas pasākumu 2019.gada oktobrī Itālijā.

Dalīties