No 3. līdz 6. oktobrim Lietišķās valodniecības centra lektores Tatjana Bicjutko un Līga Beļicka piedalījās projekta SIMELTA noslēguma sanāksmē Itālijas pilsētā Pavijā.

Projekta tēma bija drāmas izmantošana valodu apmācībā migrantiem un bēgļiem, pievēršot uzmanību arī senioriem. Projekta ietvaros kopā ar kolēģiem no Itālijas, Francijas un Portugāles notika starpvalstu sanāksmes un 2 mācību vizītes Portugālē un Itālijā par praktiskajām teātra elementu izmantošanas iespējām, kas apstiprināja teātra elementu nozīmi iebraucēju integrēšanā sabiedrībā un personīgās piederības sajūtas veicināšanā. Projekts ļāva pārliecināties par valodas apguves iespējām, iepazīstinot iebraucējos ar uzņēmējvalsts kultūras normām un sadzīvi. Projekta interneta vietnē  ir apkopoti projektā izstrādātie videomateriāli, to apraksti, kā arī skolotāju atziņas par šo metožu izmantošanas priekšrocībām un izaicinājumiem.

Trim no projekta partneriem šis jau bija otrais projekts ar līdzīgu tēmu, kas ļauj secināt, ka ir ir izveidojusies stabila partneru grupa, kas mērķtiecīgi turpina darbu pie teātra iespēju izpētes valodu apmācībā

Dalīties