Izdevniecības Pearson pārstāve Latvijā Iveta Vītola

21.oktobrī LU HZF notika konference angļu valodas skolotājiem „Adding Value to the ELT Classroom”.

Konferences mērķis bija sniegt ieskatu aktualitātēs angļu valodas apguves jomā, aktivizēt skolotāju radošo darbību, informēt par iespēju kārtot starptautiski atzītus angļu valodas eksāmenus, ko administrē Lietišķās valodniecības centra Testēšanas centrs un aicināt skolotājus izmantot sadarbības iespējas un iesaistīties ideju apmaiņā Jauno filologu skolas konceptuālā ietvara izstrādē (aicinājums iesūtīt idejas šeit). Konferencē piedalījās vairāk kā 200 Latvijas mācību iestāžu pedagogi.

Atklājot konferenci,  tās dalībniekus  sveica Iveta Vītola (Pearson), kas arī informēja klātesošos par jaunumiem mācību un metodisko līdzekļu jomā.

Konferences īpašā viešņa, kura dalījās savā pieredzē, bija angļu valodas pasniedzēja Agnieszka Hybel-Szymanska, kas strādā arī kā Pearson konsultante un reģionālā menedžere Polijā un Austrumeiropas valstīs (Ukrainā, Baltkrievijā, Gruzijā, Armēnijā), konsultē skolotājus un iestādes angļu valodas jautājumos, palīdz ievest jaunas tehnoloģijas, apmāca skolotājus un organizē seminārus.

2015.gadā tika apstiprināts likumprojekts, kas paredz izvēles tiesības 12.klases skolēniem kārtot valsts centralizēto eksāmenu angļu valodā vai aizstāt to ar kādu citu starptautiski atzītu valodas testu. Tātad jau trīs gadus vidusskolēniem ir iespēja aizvietot valsts centralizēto eksāmenu angļu valodā arī ar Pearson General Tests of English eksāmena rezultātiem. LVC Testēšanas centra vadītājaS Dr.philol.Zigrīdas Vinčelas prezentācija (pieejama šeit) ļāva skolotājiem gūs priekšstatu par PTEG eksāmena struktūru, tā daļām, un uzdevuma veidiem.

Lietišķās valodniecības centra pētniece Dr.philol. Jana Kuzmina iepazīstināja klātesošos ar iespēju kārtot LCCI (Londonas Tirdzniecības un rūpniecības palātas/London Chamber of Commerce and Industry) lietišķās angļu valodas eksāmenus, ka arī eksāmenu lietišķās angļu valodas skolotājiem (prezentācija pieejama šeit). LCCI eksāmeni ir akreditēti daudzu Eiropas un pasaules valstu izglītības ministrijās, atzīti valsts iestādēs, privātos uzņēmumos un organizācijās.

Lietišķas valodniecības centram bija sarūpēts pārsteigums - izdevniecības Pearson dāvinātās grāmatas. Pirms konferences un tās laikā tika  organizēts grāmatu tirdziņš, piedāvājot pedagogiem aktuālākos izdevumus.

Dalīties