2019.gada 28. un 29. novembrī Liepājas Universitātē norisinājās 24. starptautiskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”, kurā piedalījās 80 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Spānijas.

Plenārsēdes referātus nolasīja Vineta Ernstsone, Diāna Laiveniece, Anna Stafecka un Ainārs Dimants. Konferences galvenā tēma – zinātnes valoda – atbalsojot pēdējā laika notikumus un diskusijas sabiedrībā, aptvēra vienas veselas sekcijas darbu un divus no četriem plenārsēdes referātiem. Otra svarīga konferences tēma jau tradicionāli bija terminoloģija. Šogad tika aktualizēta latviešu valodas komunikācijas terminoloģijas izstrādes nepieciešamība un vārdnīcas izveidošana. Komunikācijas nozares pārstāvji konferences ietvaros organizēja diskusiju par terminoloģijas izveidi. Konferences darbs vienlaikus noritēja četrās sekcijās un apspriežamo jautājumu loks aptvēra arī leksikoloģijas, tekstveides un diskursa jautājumus, kā arī valodas apguves tēmas.

Latvijas Universitātes HZF Lietišķās valodniecības centru šajā konferencē pārstāvēja Inta Līsmane un Laimdota Ločmele. Inta Līsmane nolasīja referātu, sagatavotu kopā ar Ilzi Ružu, par slimību nosaukumu leksiskajiem, semantiskajiem un stilistiskajiem aspektiem. Laimdota Ločmele konferencē runāja par Eiropas Savienības Tiesas spriedumu interpretāciju un analīzi.

Dalīties