2020.gada 30. un 31. janvārī Daugavpils Universitātē norisinājās 30. starptautiskā konference “Zinātniskie lasījumi”, kurā piedalījās 192 dalībnieki no deviņām valstīm

Plenārsēdes referātus, kas bija veltīti nesen mūžībā aizgājušajam šīs zinātniskās konferences idejas inspirētājam DU Humanitārās fakultātes emeritētajam profesoram Fjodoram Fjodorovam nolasīja Anna Stankeviča, Elīna Vasiļjeva, Maija Burima un Henrihs Soms. Sakarā ar to, ka DU HF “Zinātniskie lasījumi” šogad tiek rīkoti 30. reizi, tika godināti zinātnieki, kuru nopelni šī pasākuma veidošanā un humanitārās domas uzturēšanā Daugavpilī atzīti par būtiskiem. Konferenci apmeklēja arī Daugavpils mērs, kurš aktualizēja jautājumu par tobrīd IZM apspriesto reģionālo universitāšu koncepciju.

Konferences darbs vienlaikus noritēja astoņās darba grupās, kuras aptvēra baltu un slāvu valodu jautājumus, aktuālas problēmas ģermānistikas, angļu valodas un translatoloģijas jomās, kā arī literatūras un kultūras, biopolitikas literatūrā un kultūrā un vēstures jautājumus.

Latvijas Universitātes HZF Lietišķās valodniecības centru šajā konferencē pārstāvēja Inta Līsmane un Ilze Ruža ar referātu par adjektīviem medicīnas terminoloģijā, Dace Liepiņa uzstājās ar ziņojumu par angļu valodas metaforisko juridisko terminu ekvivalentiem latviešu valodā, Laimdota Ločmele nolasīja referātu par biežas lietojamības vārdu savienojumiem Eiropas Savienības Tiesas spriedumos.

Dalīties