17. Februārī Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu Fakultātē norisinājās Pearson konference angļu valodas skolotājiem „Skills for Now and the Future - Riga”

Konferences mērķis bija objektīvi palūkoties uz angļu valodas mācīšanas procesu un sniegt ieskatu par sociālo prasmju nozīmi un kā tās attīstīt mācību procesa laikā. Temats tika izklāstīts izmantojot materiālus no Pearson jaunajām mācību grāmatām Roadmap (augstākās izglītības līmeņa), Highnote un Focus Second Edition (vidusskolas līmeņa).

Konferenci atklāja Pearson mārketinga menedžere Iveta Vītola, kura iepazīstināja ar konferences īpašo viesi, angļu valodas pasniedzēju, studiju vadītāju un skolotāju konsultantu Robertu Dīnu, kurš sniedza trīs prezentācijas, kurās apsprieda 21. gadsimta valodas apguves struktūru un kā Pearson to ir padarījis labāku mācību materiālā attīstot ne tikai Hard Skills (vārdu krājums, lasītprasme, rakstītprasme, gramatika u.c.), bet arī sociālās prasmes (morālās vērtības, vadību, darbu komandā, problēmu risināšanu un citas saskarsmes iemaņas) rezultātā sagatavojot kompetentākus valodas pratējus darba tirgum.

Lietišķās valodniecības centra pētniece Dr.philol. Jana Kuzmina iepazīstināja klātesošos ar iespēju kārtot LCCI (Londonas Tirdzniecības un rūpniecības palātas/London Chamber of Commerce and Industry) lietišķās angļu valodas eksāmenus, ka arī eksāmenu lietišķās angļu valodas skolotājiem. LCCI eksāmeni ir akreditēti daudzu Eiropas un pasaules valstu izglītības ministrijās, atzīti valsts iestādēs, privātos uzņēmumos un organizācijās.

Pirms konferences un tās laikā tika organizēts tirdziņš, kurā varēja aplūkot un iegādāties aktuālākos Pearson izdevumus.

Dalīties