2020.gada 19.-21. februārī Latvijas Universitātes Bibliotēkā (Kalpaka bulvāris 4) norisinājās Eiropas Moderno valodu centru (EMVC) projekta RELANG 2020 darbnīca “Mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmju vērtēšanas iespējas izglītības procesā”, kurā piedalījās svešvalodu izglītības eksperti, pedagogi un pasniedzēji no Latvijas.

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas (LATE) organizēto trīs dienu darbnīcu novadīja Eiropas Moderno valodu centra eksperti - Jose Noijons (José Noijons) no Nīderlandes un Gabors Šžabo (Gabor Szabo) no Ungārijas, un tas mērķis bija iepazīstināt ar jaunajām mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmju skalām Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodu apguvei pievienotajos dokumentos. Nodarbību gaitā dalībniekiem bija iespēja noteikt, cik lielā mērā šīs prasmes ir atspoguļotas jaunajā vispārējās vidējās izglītības standartā svešvalodās, iepazīties ar EKP pieeju un dalīties ar labās prakses piemēriem, kā arī darba grupās izpētīt iespējas, kā vērtēt mediācijas un daudzkulturālisma/daudzvalodības prasmes izglītības procesā.

No Latvijas Universitātes HZF Lietišķās valodniecības centra šajā darbnīcā piedalījās Vita Kanbērziņa un Tatjana Bicjutko, kā arī HZF Franču filoloģijas programmas direktore Dina Šavlovska.

“Valodu eksāmenu saistība ar kopīgiem Eiropas valodas prasmes līmeņiem: izglītības kvalitātes nodrošināšanas veicināšana un mobilitātes atvieglošana” (RELANG) projekta iniciatīva “Novatoriskas metodoloģijas un novērtēšana valodu apguvē” piedāvā apmācības ieinteresētajām personām Eiropas Savienības dalībvalstīs, un tā tiek īstenota saskaņā ar sadarbības līgumu starp Eiropas Moderno valodu centru un Eiropas Komisiju.

Dalīties