Stenda referātu par legalizācijas diskursu prezentē Steven Debbaut no Ģentes universitātes (Beļģija)

Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) rīkotā ziemas doktorantūras skola “Valoda un komunikācija pētniecības metodoloģijas skatījumā” norisinājās no 25. līdz 30. janvārim attālināti ar septiņpadsmit dalībniekiem no Beļģijas, Vācijas, Polijas, Baltkrievijas, Grieķijas un pat Brazīlijas. Skolas ietvaros rīkotie semināri un lekcijas sniedza noderīgas zināšanas, atbalstu un palīdzību doktorantūras studentiem par pētījumu uzsākšanu, izstrādi un aizstāvēšanu.

Latvijas Universitātes HZF organizētā sešu dienu doktorantūras skola tika rīkota sadarbībā ar Baltkrievijas Valsts universitāti un Jana Kohanovska universitāti Kielcē, Polijā. Skolu  vadīja LU HZF asoc. prof. Jana Kuzmina un profesore no Jana Kohanovska universitātes (UJK) Irina Oukhvanova. Pasākuma mērķis bija sniegt programmas dalībniekiem padziļinātas teorētiskas zināšanas par pētniecības metodoloģiju lietišķajā valodniecībā un radniecīgās nozarēs un praktiskas iemaņas, kas sekmētu viņu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi. Lekcijas doktorantiem nolasīja LU HZF Anglistikas nodaļas profesori un asociētie profesori un UJK profesori.  Semināru norises laikā dalībnieki pilnveidoja prasmes izvēlēties pētījuma mērķim, uzdevumiem, hipotēzei vai pētījuma jautājumiem atbilstošas pētījuma metodes; pilnveidoja angļu valodas prasmi prezentēt pētījuma rezultātus un rakstīt zinātniskus rakstus,  socializējās neformālajā gaisotnē un dibināja jaunus kontaktus. Doktorantūras skolas norises laikā tika arī intervēti aktīvākie dalībnieki – Ekaterina Vasilenko (Baltkrievijas Valsts universitāte), Michal Robak (UJK) un Estevau Freixo (Rio de Žaneiro universitāte).

Vairākums šī gada dalībnieku izmantoja diskursa analīzi kā pētījuma metodi un bija ļoti ieinteresēti prezentēt savus stenda referātus, salīdzināt pētījumu struktūru un konsultēties ar LU un UJK profesoriem. Doktoranti arī piedalījās LU 79. konferences Anglistikas nodaļas organizētā sekcija “Valoda un tās lietojums mūsdienās”.

“Doktorantūras skola veicina diskusiju par aktualitātēm humanitārajās zinātnēs, palīdz jaunajiem zinātniekiem dibināt kontaktus, veikt pirmos apzinātus soļus – daļa dalībnieku savus pētījumus tikai uzsāk, kamēr dažiem šis ir ģenerālmēģinājums pirms gala aizstāvēšanas,” tā savā ievadrunā minējas asoc. prof. Jana Kuzmina.

Latvijas Universitātes HZF rīkotā ziemas doktorantūras skola norisinās regulāri ar dalībniekiem no dažādām pasaules universitātēm.

Dalīties