LVC piedalās starptautiskajā ERASMUS+ projektā SIMELTA ar Franciju, Portugāli un Itāliju par drāmas izmantošanu valodu apmācībā. Projekta mērķgrupa ir skolotāji, kas strādā ar migrantiem, trešo valstu pilsoņiem, patvēruma meklētājiem, reemigrantiem, senioriem u citiem.

Projekta SIMELTA mērķis ir attīstīt atbilstošu tālākizglītības piedāvājumu pieaugušo izglītotājiem. Projekta tālākizglītības programmu īstenošanai piedāvātās neformālās izglītības metodes, kuras ir efektīvas darbā ar pieaugušajiem un kuras uzrunā dalībnieku caur emocijām un ir vērstas uz pašapziņas celšanu. 

Dalīties