Lekcija Latviešu valodas aģentūras un Rēzeknes Tehnoloģiiju akadēmijas rīkotajā seminārā

Latvijas Universitātes Lietišķās valodniecības centra pētniece, Vita Kalnbērziņa nolasīja lekciju Latviešu valodas aģentūras  un Rēzeknes Tehnoloģiiju akadēmijas kopīgi rīkotajā seminārā „Valodu mācīšana un mācīšanās Latvijā un pasaulē”. Lekcijas tēma bija Mācību un pārbaudes uzdevumu teorētiskie pamati. Lekcija notika 2016.gada 29.augustā

Dalīties