Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas lektore Tatjana Bicjutko un Anglistikas nodaļas lektore un Lietišķās valodniecības centra pētniece Margarita Spirida no 28. līdz 30. septembrim piedalījās Viļņas Universitātes Lietuvas Lietišķās valodniecības centra organizētajā konferencē Languages and People: Diversity and Harmony.

Tatjana Bicjutko savā referātā Perceptual deixis of childhood memoirs apskatīja kā deiktiski marķieri palīdz izveidot bērnu memuāra žanra  stāstītāja personu.   Margarita Spirida referātā The Guardian’s coverage of Latvia, balstoties Novērtējuma teorijā (Appraisal Theory, Martin, White 2005) izvērtēja  lingvistiskās stratēģijas runātāja vērtējuma un attieksmes paušanai, kā arī aplūkoja šo stratēģiju dinamiku laika gaitā. Konferences daudzveidīgā programma uzrunāja zinātniekus un pētniekus no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Ungārijas, Turcijas, Somijas, Dānijas, Šveices, Beļģijas, Lielbritānijas un Jaunzēlandes.  Kā konferences galvenie plenārsēdes runātāji uzstājās Dr. Zoltans Kovecs (Zoltán Kövecses)  ar referātu Applications of Conceptual Metaphor Theory to Foreign Language Teaching, Dr. Anna Pauelsa (Anne Pauwels) - Superdiversity, Globalisation and Heritage Language Maintenance: challenges and opportunities in 21st century Europe un Dr. Norberts Šmits (Norbert Schmitt) - How does Vocabulary Work?: Key Questions for Building Better Vocabulary Tests.  Konferences noslēguma sēdē dalībnieki vērtēja konferences darbu un apsprieda nākotnēs ieceres. Konference deva iespēju apmainīties ar iegūto pieredzi, dalīties ar savu viedokli, iegūt jaunus kontaktus, veidot sadarbību un, protams, kopā ģenerēt jaunas idejas. 

Dalīties