Lietišķās valodniecības centra vadošās pētnieces profesore Gunta Roziņa un profesore Indra Karapetjana no š.g. 5.novembra līdz 15.novembrim piedalījās Erasmus+ 2. pamatdarbības “Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā (partnervalstīs)” projekta Developing Content and Language Integrated Learning – Resource and Training Centre for A Multilingual India īstenošanā Indijā.

Profesores piedalījās mācību satura un valodas integrētās apguves (CLIL) centru inaugurācijā Manipālas Universitātē Manipālā (Manipal University, Manipal), Simbiosis Starptautiskajā universitātē Punē (Symbiosis International University, Pune) un Pondičerijas Universitātē, Pondičerijā (Pondicherry University, Pondicherry), kā arī apmeklēja vairākas skolas Punē un piedalījās skolotāju apmācības seminārā Pondičerijas Universitātē. CLIL centri Indijā ir izveidoti ar mērķi ieviest mācību satura un valodas integrēto metodoloģiju Indijas izglītības sistēmā angļu, kanadas Kannada, merāti Marathi, tamilu Tamil, pandžabi Punjabi vai hindi Hindi valodās. Mācību satura un valodas integrētas mācību metodikas mērķis ir veicināt valodas un kāda cita mācību priekšmeta vienlaicīgu un apzinātu apguvi. Erasmus+ starptautiskās sadarbības projekts ir balstīts uz daudzpusējām partnerībām starp augstākās izglītības institūcijām programmas valstīs un partnervalstīs. Projektā bez jau minētajām Indijas universitātēm un Latvijas Universitātes piedalās Kastīlijas Lamanšas Universitāte Spānijā (Universidad de Castilla La Mancha Ciudad Real) un Milānas Universitāte Itālijā (Universita’ degli Studi di Milano). LU partnerības ieguldījums projektā ir veicināt Indijas izglītības modernizāciju, pieejamību un internacionalizāciju atbilstoši partnervalsts izglītības institūciju un izglītības sistēmas vajadzībām, piedaloties CLIL metodoloģijas izstrādē Indijas daudzkultūru un daudzvalodības kontekstā un nodrošinot tās kvalitatīvu ieviešanu Indijas izglītības sistēmā.      

Dalīties