2016. gada 21-24. septembrī, HZF Lietišķās valodniecības centra lektores Līga Beļicka un Ruta Svētiņa, piedalījās Eiropas Universitāšu Valodu centru asociācijas XIV konferencē “Veicinām studentu radošo un kritisko domāšanu: Universitātes valodu centru loma” Kalabrijas Universitātē Itālijas dienvidos.

CercleS kā organizācija par savu mērķi ir izvirzījusi daudzvalodības uzturēšanu Eiropā un it īpaši universitātēs, tāpēc konferencē uzstāšanās notika vairākās valodās, kaut arī dominēja angļu un itāliešu valodas. Darbs notika trijās sekcijās. Pirmajā tika apspriesta pētījumu ieviešana pedagoģiskajā praksē, otrajā tika meklētas iespējas ar valodu un satura starpniecību attīstīt studentu starpkultūru izpratni un patstāvīgas spriešanas spējas. Trešā sekcija bija veltīta valodu centru vadības jautājumiem un iespējām ietekmēt Eiropas valodu politiku. Līga Beļicka un Ruta Svētiņa uzstājās pirmajā sekcijā ar referātu “Tulkošana nozaru svešvalodu kursos augstskolā: vai to aizliegt, neievērot vai veicināt?”. Kā vienmēr CercleS konferences, arī šī bija organizēta ar lielu sirsnību, ļoti piedomājot par tematikas aktualitāti un kvalitāti, kā arī rūpējoties par ikviena dalībnieka labsajūtu. Konferenci organizēja Kalabrijas Universitātes Valodu centrs. Dalībniekiem bija iespēja nedaudz apskatīt arī pašu universitāti, kā arī pasakaini skaistos Kalabrijas reģiona kalnus un Tirēnu jūru, vienlaicīgi tuvāk iepazīstot kolēģus un apspriest aktuālos jautājumus.

Dalīties