Lietišķās valodniecības centra vadošās pētnieces profesore Gunta Roziņa un profesore Indra Karapetjana ir publicējušas zinātnisku rakstu “Implementation of Content and Language Integrated Learning at Schools in Latvia” starptautiski recenzējamā rakstu krājumā Nr. 5 “Issues and Ideas in Education” 2.numurā (ISSN Print: 2320-7655; ISSN Online:2320-8805).

Rakstu krājuma speciālizlaidums ir veltīts satura un valodas integrētās apguves jautājumiem. Tā viesredaktori ir Luciana Pedrazzini (Dr. philol) no Milānas Universitātes Itālijā un Neeta Inamdar (Dr.philol) no Manipālas Universitātes Indijā.

Rakstu krājums ir pieejams www.chitkara.edu.in/publications/.

Dalīties