Lietišķās valodniecības centrā pavasarī un vasarā notika LCCI (London Chamber of Commerce and Industry/ Londonas Tirdzniecības un rūpniecības palātas) eksāmeni. Pretendenti apliecināja savas lietišķās angļu valodas zināšanas B2 un C1 līmenī un izmantoja iegūtos sertifikātus, lai iestātos augstskolās Latvijā un ārvalstīs.

LCCI eksāmeni ir akreditēti daudzu Eiropas un pasaules valstu izglītības ministrijās, atzīti valsts iestādēs, privātos uzņēmumos un organizācijās. Lietišķās angļu valodas eksāmena English for Business sertifikāts apliecina darba devējam un augstskolai, ka kandidātam ir nepieciešamās angļu valodas prasmes atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē un vērtēšanā (CEFR A1-C2). Aicinām interesentus pieteikties rudens eksāmenu sesijai līdz 20. septembrim. Papildu informācija un pieteikšanās: jana.kuzmina@lu.lv

Dalīties