Lietišķās valodniecības centra pētniece Dr. philol. Vita Kalnbērziņa apmeklēja Umeo Universitāti no 24 līdz 29 oktobrim Erasmus apmaiņas ietvaros.

Apmeklējuma laikā tika nolasītas 4 lekcijas universitātes pasniedzējiem un studentiem par valodas zināšanu vērtēšanu, valodu apguvi un starpkultūru komunikāciju. Vita Kalnbērziņa piedalījās Godelindas Gertrūdes Perkas doktora darba aizstāvēšanā, Speciālās izglītības studiju padomes sēdē,  Umeo Universitātes arodbiedrības komitejas darbā, apmeklēja Lapzemi un iepazina tās dabu, arhitektūru un mākslu. Umeo universitātes asoc. profesore Ingmarija Mellenius piedāvā Latvijas universitātes studentiem tālmācības kursu Forensic Linguistics.

Dalīties