Š.g. septembra pirmajā nedēļā Lietišķās valodniecības centrs uzsāks juridiskās angļu, vācu un franču valodas apmācības tiesnešiem, tiesu priekšsēdētājiem, prokuroriem, izmeklētājiem, tiesu ekspertiem, izmeklēšanas iestāžu darbiniekiem, politikas veidotājiem un politikas īstenotājiem.

Līgums (Tiesu administrācijas līguma Nr. 4.2-13/44-18, Latvijas Universitātes līguma Nr. 6012-A55/58) ar tā īstenošanu uz trim gadiem, apmācot vismaz 750 personas, tika noslēgts, pamatojoties uz Tiesu administrācijas iepirkuma komisijas 2018.gada 31.janvāra lēmumu iepirkumā “Mācību pakalpojumi par juridisko svešvalodu apguvi”, identifikācijas Nr.TA2017/8/B/ESF, Eiropas Sociālā fonda projekta „Justīcija attīstībai” ietvaros.  

Š.g. pavasarī un vasarā notika svešvalodu zināšanu pārbaude. Valodas prasmju apguves līmenis juridiskās franču un vācu valodas moduļiem tika noteikts, tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem aizpildot Latvijas Universitātes mācībspēku izstrādāto testu  tiešsaistē.  Juridiskās angļu valodas modulim tiešsaistes testēšanā tika izmantots starptautisks Pearson Placement tests.

Juridiskās angļu valodas, Juridiskās vācu valodas, Juridiskās franču valodas programmu un valodu zināšanu pārbaudes rīku funkcionalitāte tiek nodrošināta, izmantojot Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei (CEF)  zināšanu līmeņus: angļu valodai no A2 līdz C1, vācu valodai  no A2 līdz C1, franču valodai no A2 līdz C1. 

Ieviešot profesionālās juridiskās svešvalodu apmācības programmas, tiek ņemts vērā aktualitātes tiesību nozarē un tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla konkrētās profesijas prasības.

Mācības tiek nodrošinātas Rīgā un reģionos; Vidzemē – Cēsīs, Valmierā; Kurzemē – Liepājā; Latgalē – Daugavpilī, Rēzeknē; Zemgalē – Jelgavā. 

Dalīties