Lietišķās valodniecības centra vadošās pētnieces profesore Gunta Roziņa un profesore Indra Karapetjana no š.g. 4. augusta līdz 14. augustam atradās Indijā un piedalījās Erasmus+ 2. pamatdarbības “Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā (partnervalstīs)” projekta “Developing Content and Language Integrated Learning – Resource and Training Centre for A Multilingual India” īstenošanā.

Piecu dienu starptautiskā skolotāju apmācības programma, kas veltīta mācību priekšmetu satura un valodas integrētās apguves (CLIL) jautājumiem ar mērķi veicināt CLIL metodikas ieviešanu un izmantošanu Indijas skolās, tika īstenota Simbiosis Starptautiskās Universitātes (Punes pilsētā Mahārāštras štatā) Angļu valodas apmācības institūtā (English Language Teaching Institute of Symbiosis).

Apmācībā piedalījās skolotājas no 15 skolām Punē. Programmas gaitā tika apgūti praktiski un teorētiski ar mācību priekšmeta satura un valodas (šī projekta gadījumā tās ir angļu, kanadas Kannada, merāti Marathi, tamilu Tamil, pandžabi Punjabi vai hindi Hindi valodas) integrētās metodoloģijas jautājumi, piemēram,  CLIL metodoloģijas izaicinājumi Indijas daudzkultūru un daudzvalodības kontekstā, CLIL pieejas pamatprincipi, mācību satura un valodas apguves interaktīvās metodes, mācību stundas plānošana un īstenošana,  metodisko līdzekļu izstrāde un zināšanu pārbaude.

Profesores arī apmeklēja vairākas skolas Pune un iepazinās klātienē ar mācību organizāciju un norisi. Pēc Čitkaras Universitātes Chitkara University)  kolēģu ielūguma, profesores devās uz Čandīgarhu (Chandigarh) Indijas ziemeļos un apmeklēja Čitkaras Starptautisko skolu un Čitkaras Universitāti, kurā tikās ar universitātes vadību un iepazinās ar projekta finansēta CLIL centra darbību.

Erasmus+ starptautiskās sadarbības projektā bez jau minētajām Indijas universitātēm un Latvijas Universitātes piedalās Manipālas augstākās izglītības akadēmija Manipālā (Manipal Academy of Higher Education, Manipal, India), Pondičerijas Universitāte, Pondičerijā (Pondicherry University, Pondicherry, India), Kastīlijas Lamanšas Universitāte Spānijā (Universidad de Castilla La Mancha Ciudad Real) un Milānas Universitāte Itālijā (Universita’ degli Studi di Milano).

Dalīties