2016. gada 04. novembrī Dr.philol. Laura Karpinska nolasīja lekciju “Types of equivalents in English-Latvian and Latvian-English dictionaries of legal terms” Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas „Tulkošana” studentiem.

Dr.philol. Laura Karpinska piedāvāja studentiem dalīties pieredzē un iesaistīties diskusijā par angļu-latviešu un latviešu-angļu juridisko terminu vārdnīcām, ekvivalences izpratni un ekvivalentu veidiem divvalodu leksikogrāfijā, kā arī ekvivalences (ne)iespējamību divvalodu vārdnīcās.

Dalīties