LU HZF lektores Tatjana Bicjutko un Līga Beļicka no 11. līdz 14. oktobrim piedalījās ERASMUS+ projekta SIMELTA darba sanāksmē Almadā, Portugālē, kur kopā ar sadarbības partneriem apkopoja projektā paveikto un vienojās par tālākajiem uzdevumiem labās prakses izplatīšanā, valodu apmācībā izmantojot teātra metodes.

Tatjana Bicjutko un Līga Beļickakopā ar projekta dalībniekiem no Francijas, Portugāles un Itālijas apsprieda projekta starpperioda ziņojumu un piedalījās diskusijās par projekta nodevumu formu un saturu, kā arī pārrunāja plašākas iespējas izmantot šī projekta pieredzi un teātra metodes dažādu priekšmetu apguvē skolā, kā arī sociāli nelabvēlīgā situācijā nonākušo personu iekļaušanā sabiedrības dzīvē.

SIMELTA projekta ietvaros Humanitāro Zinātņu fakultātē ir notikuši divi tālākizglītības semināri skolotājiem, kas ieinteresēti teātra metožu izmantošanā valodu apmācībā – viens skolotājiem, kas dažādām auditorijām māca latviešu valodu, un otrs angļu valodas skolotājiem.

Dalīties