Akcentējot angļu valodas kā saziņas līdzekļa lietojumu un specializētu apguvi LU Medicīnas fakultātes Zobārstniecības studiju programmā, Erasmus+ Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve (Transversal Skills in Dentistry: Content and Language Integrated Learning – CLIL) projekta būtību nosaka zobārstniecības satura un zobārstniecības jomā lietojamās angļu valodas harmonizēta apguve, ar mērķi paaugstināt programmas absolventu nodarbinātības iespējas, ievērojot vietējā un ārzemju darba tirgus prasības.

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta augstākās izglītības sektorā Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve (Transversal Skills in Dentistry: Content and Language Integrated Learning – CLIL) izstrādi nodrošina LU HZF Anglistikas nodaļas profesores un Lietišķās valodniecības centra vadošās pētnieces Indra Karapetjana un Gunta Roziņa, LU MF Zobārstniecības studiju programmas direktore, asoc. prof. Ieva Henkuzena, sadarbībā ar Amsterdamas Zobārstniecības Akadēmisko centru (Academic Centre for Dentistry Amsterdam) un Porto Politehniskā institūta Grāmatvedības un Administrācijas institūtu (Polytechnic Institute of Porto, Institute of Accountancy and Administration).   informācija par projektu fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/valodas/Raksts_LU_Majaslapai_zobarstnieciba_valodas_apguve_24.11.2016.docx

Dalīties