LU HZF Lietišķās valodniecības centrs (LVC) ir Erasmus+ Capacity Building for Higher Education projekta Developing Content and Language Integrated Learning – Resource and Training Centre for A mulTilingual India vai CLIL@India partneris.

No š.g. 29.janvāra līdz 4.februārim Universidad de Castilla La Mancha Ciudad Real, Faculty of Humanities Spānijā notika projekta 1. intensīvās apmācības kurss, kura mērķis bija Eiropas partneru pieredzes un zināšanu nodošana Indijas partneriem par CLIL metodoloģiju, kā arī socio­lingvistisko aspektu un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību akcentēšana Eiropas un Indijas kontekstā. Kursa rezultātā tika izveidota CLIL ekspertu grupa, kas pārstāv Eiropas universitātes  (Latvijas Universitāte, Universidad de Castilla La Mancha Ciudad RealUniversita’ degli Studi di Milano) un Indijas universitātes (Manipal University, Pondicherry University, Chitkara University, Symbiosis International University). Pieredzes apmaiņa par dažādiem sociāliem, izglītības, bilingvālisma, valodu apguves jautājumiem ir pamats tālākam darbam pie CLIL metodoloģijas ieviešanas Indijas izglītības sistēmā angļu, kanedas Kannada, merāti Marathi, tamilu Tamil, pandžabi Punjabi vai hindi Hindi valodās. LU projektā pārstāv LVC vadošās pētnieces profesores Gunta Roziņa un Indra Karapetjana. LU partnerības ieguldījums projektā ir piedalīties CLIL metodoloģijas izstrādē Indijas daudzkultūru un daudzvalodības kontekstā un nodrošināt tās atbilstību ieviešanai Indijas izglītības sistēmā. Nākošais intensīvās apmācības kurss notiks Indijā, Manipālā š.g. aprīlī.       

Dalīties