Profesors Hirokazu Yonezaki pie Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolēniem

No š.g. 8.februāra līdz š.g. 15. februārim Humanitāro zinātņu fakultātes Lietišķās valodniecības centrā viesojās profesors Hirokazu Yonezaki no Japānas Kioto Notre Dame universitātes Angļu valodas un literatūras nodaļas.

Profesors Hirokazu Yonezaki ieradās Latvijā, atsaucoties uz profesores Indras Karapetjanas un profesores Guntas Roziņas Indijā publicēto zinātnisko rakstu par CLIL jeb mācību satura un valodas integrēto apguvi Latvijā (Implementation of Content and Language Integrated Learning at Schools in Latvia. (2017) Issues and Ideas in Education, Vol. 5 (2), Chitkara University).

Vizītes laikā profesors Hirokazu Yonezaki tikās ar Lietišķās valodniecības centra pētnieci Vitu Kalnbērziņu un vadošo pētnieci Indru Karapetjanu, kas informēja viesi no Japānas par izglītības aktualitātēm Latvijā un atbildēja uz jautājumiem par CLIL īstenošanas gaitu Latvijā.

Profesors tikās ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas administrāciju, skolotājiem un skolēniem, kā arī vēroja šajā skolā notiekošās mācību satura un valodas integrētās apguves stundas.

Lietišķās valodniecības centra vadība ir pateicīga Rīgas Klasiskās ģimnāzijas administrācijai, skolēniem un īpaši skolotājai Nadeždai Polianovičai par sniegto atbalstu un sadarbību.

Dalīties