Dr. Zigrīda Vinčela

Starptautiskā tehnoloģiju, izglītības un attīstības akadēmija ik gadu organizē konferences, lai veicinātu izglītības iestāžu, un pirmkārt, universitāšu sadarbību tehnoloģiju un zinātnes jomā. Šo darbības mērķu gaisotnē notika arī 13. starptautiskā tehnoloģiju, izglītības un attīstības konference (Spānijā, Valensijā) no š.g.11. – 13. martam, kurā referātu nolasīja Lietišķās valodniecības centra pētniece, Anglistikas nodaļas asoc. prof. Z. Vinčela. Konference pulcēja vairāk nekā 700 dalībniekus no 75 pasaules valstīm . Tās uzmanības centrā bija tehnoloģiju loma studiju darbā, studentu iemaņu pilnveide darbam ar digitālo informāciju, izmantojot nozarei atbilstošas datorprogrammas, lai studenti spētu sevi pilnvērtīgi realizēt mūsdienu dinamiskajā darba tirgū.

Konferences gaitā tās dalībniekiem bija iespēja piedalīties praktiskos semināros un tematiskās sekcijās, lai iepazītos ar pētījumiem, kas veltīti tehnoloģiju lietojuma tendencēm izglītībā.

Piemēram, sekcija "Tehnoloģiju integrācija studijās", kurā ar referātu par tehnoloģiju izmantošanu  valodu izrunas aspektu studijās uzstājās minētā kolēģe, bija veltīta tādiem aktuāliem jautājumiem kā tehnoloģiju integrācijas risinājumi dažādos studiju kontekstos, un studiju materiālu izstrādes un atgriezeniskās saites nodrošināšanas principi.

Angļu filoloģijas MSP direktore asoc. prof. Z. Vinčela tikās ar Angļu filoloģijas studiju programmas direktoriem Valensijas Universitātē, lai diskutētu par sadarbības un studiju programmu struktūras un realizācijas jautājumiem.

Dalīties