Pēc Centrālās Oklahomas Universitātes (Central Oklahoma University (COU), www.uco.edu) ASV ielūguma, Lietišķās valodniecības centra vadošā pētniece un Anglistikas nodaļas profesore Indra Karapetjana piedalījās starptautiskā konferencē Transformative Learning, kas norisinājās Oklahomā, ASV.

Konferencē tika diskutēts par augstskolā izmantojamajām metodēm un studiju procesa pilnveidi, lai veicinātu nodarbinātību un studējošo iekļaušanos darba tirgū. Tika uzsvērta nepieciešamība sniegt atbalstu studentiem praktisko iemaņu gūšanā, lai veicinātu studējošo motivāciju studiju procesā, kā arī palīdzēt kļūt par  aktīviem un atbildīgiem globālās sabiedrības locekļiem. Ar konferences ievadrunu uzstājās Dr. Saundra McGuire (Director Emerita of the Center for Academic Success and Retired Assistant Vice Chancellor and Professor of Chemistry at Louisiana State University in Baton Rouge, Louisiana), kuras grāmata Teach Students How to Learn: Strategies You can Incorporate into Any Course to Improve Student Metacognition, Study Skills, and Motivation (2015, Stylus) tiek uzskatīta par fundamentālu grāmatu, kuru būtu jāizlasa ikvienam augstākās izglītības profesionālim. Konferencē profesore I.Karapetjana dalījās savā pieredzē par to, kā Latvijas augstskolās tiek mācīta biznesa angļu valoda, lai veicinātu nākamo absolventu nodarbinātību. Angļu valodas nodaļas (English Department) studenti lekcijās tika informēti par angļu valodas lomu Latvijas uzņēmumos un augstākajās izglītības iestādēs, kā arī iepazīstināti ar politiskās diskursa analīzes pieeju un pētījumiem Latvijā. Līgums starp Latvijas Universitāti (LU) un  Centrālās Oklahomas Universitāti, Oklahomā, ASV darbojas no 2015.gada. Tas paredz  sadarboties finansējuma piesaistē partnerības programmām izglītībā un pētniecībā, kā arī iespēju LU studentiem doties studēt uz COU un COU studentiem – uz LU. Dr. Richard M. Bernard (Dean Jackson College of Graduate Studies) un profesore Indra Karapetjana ir sadarbības universitāšu kontaktpersonas.

Dalīties