2019.gada 4.- 5. jūlijā Britu Akadēmijā notika vasaras skola The Alphabet of Universal Grammar, kur vairāk nekā 100 pētnieku diskutēja par lietvārda un darbības vārda universālijām dažādās valodās. Latvijas Universitāti pārstāvēja Anglistikas nodaļas asociēta profesore un Lietišķās valodniecības centra pētniece Jana Kuzmina.

No 2019.gada 23. jūlija līdz 2. augustam Akoruņas Universitātē, Spānijā norisinājās ikgadēja starptautiskā vasaras skola, kur vairāk nekā 100 dalībniekiem no 30 valstīm bija iespēja noklausīties 16 humanitāro, sociālo un eksakto zinātņu kursus. Šī pasākuma ietvaros Anglistikas nodaļas asociēta profesore un Lietišķās valodniecības centra pētniece Jana Kuzmina nolasīja kursu Angļu valodas gramatika akadēmiskiem un profesionāliem mērķiem 6 kredītpunktu apjomā doktorantūras studentiem un zinātnisko grādu pretendentiem C2 līmenī. Kurss sastāvēja no lekcijām un praktiskiem semināriem ar mobilo tehnoloģiju integrēšanu studiju procesā.

Dalīties