Lietišķās valodniecības centra pētniece un Anglistikas nodaļas docente Laura Karpinska pērnā gada vasarā un rudenī projekta “Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē” ietvaros 200 stundas stažējās SIA “Tilde”, strādājot pie elektroniskās Angļu-latviešu vārdnīcas papildināšanas un rediģēšanas, un veicot zinātnisko izpēti

Stažēšanās plānā ietilpa gan iepazīšanās ar uzņēmuma “Tilde” struktūru, gan leksikogrāfiskā materiāla apstrādes tehniskajiem aspektiem, tomēr svarīgākais stažēšanās uzdevums bija saistīts ar uzņēmumā “Tilde” sastādītās elektroniskās Angļu-latviešu vārdnīcas šķirkļu saraksta un satura izvērtēšanu, apstrādi un papildināšanu, izmantojot no Latviešu-angļu vārdnīcas apvērstos šķirkļus un paralēlo korpusu datus. Stažēšanās laikā tika izvērtēti, papildināti un sagatavoti pievienošanai vārdnīcai gandrīz 11 000 šķirkļi.

Paralēli darbam pie leksikogrāfiskā materiāla pilnveides tika veikta arī elektroniskās vārdnīcas šķirkļu saraksta, šķirkļu uzbūves principu, kā arī leksikogrāfiskā materiāla tālākas pilnveidošanas iespēju zinātniskā izpēte. Tās rezultātā ir izstrādāts pētījums, sagatavota zinātniska publikācija, kas iesniegta un pieņemta publicēšanai starptautiski recenzētā zinātniskajā žurnālā Baltic Journal of English Language, Literature and Culture.

Atskatoties uz stažēšanās laikā paveikto un pieredzēto, L. Karpinska atzīst, ka šīs “200 leksikogrāfijas pasaulē pavadītās stundas” deva iespēju ne tikai pilnveidot savu profesionālo kompetenci un veikt pētniecības darbu, bet arī atrasties patīkamā un draudzīgā vidē, veiksmīgi sadarboties ar uzņēmuma darbiniekiem, kuri labprāt dalījās pieredzē, kā arī dot savu artavu, sniedzot uz pētījumiem balstītus ieteikumus vārdnīcu tālākai pilnveidošanai.

Dalīties