LU Medicīnas fakultātes Zobārstniecības studiju programmas studenti un Amsterdamas Zobārstniecības Akadēmiskā centra Nīderlandē pēcdiploma studenti piedalīsies Erasmus+ programmas KA2 Stratēģiskās partnerības projekta "Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve" Vasaras skolā, kas notiks no 28.augusta līdz 1.septembrim Medicīnas fakultātes zobārstniecības klīnikas un Humanitāro zinātņu fakultātes telpās.

Sadarbojoties LU Medicīnas fakultātes zobārstniecības klīnikas vadītājai Dr.med. Ievai Henkuzenai, un Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas un Lietišķā valodniecības centra docētājām Dr. Guntai Roziņai un Dr. Indrai Karapetjanai ir izstrādāts inovatīvs starpdisciplinārs studiju kurss un mācību līdzeklis Moodle vidē, kas tiks aprobēts Vasaras skolā, piedaloties docētājām Dr. J.Veipai, Dr. D.Priedei un Dr. A.Banderei. Mācību materiālus virtuālajā Moodle vidē ir sagatavojuši projekta dalībnieki Dr. Sandra Ribeiro un Dr. Clara Sarmento no Porto Politehniskā institūta Grāmatvedības un Administrācijas institūta Portugālē. Vasaras skolas laikā topošie zobārsti pilnveidos zobārstniecības jomā lietojamās angļu valodas prasmes, papildinās zināšanas dažādās zobārstniecības jomās,  kuras tiks izmantotas profesionāli praktiskās apmācībās zobārstniecības klīnikā vasaras skolas laikā. Detalizētu informāciju par projektu var atrast projekta mājas lapā:  http://erasmusendent.eu/ Projekta norises laiks: 01.12.2015.-30.11.2017. Projekta Nr. 2015-1-LV01-KA203-013401. Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve” līdzfinansē ES. 

Dalīties