Lietišķās valodniecības centra pētniece Tatjana Bicjutko un lektore Līga Beļicka no 30. augusta līdz 7. septembrim piedalījās FORTHEM universitāšu alianses ietvaros rīkotajā personāla pieredzes apmaiņas nedēļā, kas bija veltīta valodu mācīšanai un daudzvalodībai akadēmiskajā vidē. Šo pieredzes apmaiņas nedēļu organizēja Jiveskiles Universitātes Daudzvalodu akadēmiskās komunikācijas centrs (MOVI).

Tikšanās sākuma daļa notika ThingLink platformā, kur dalībnieki ierakstā iepazīstināja ar labo praksi jaukta veida mācību organizēšanā valodu jomā un attālināto mācību pedagoģijā, ar izstrādātajiem kursiem daudzvalodības un starpkultūru komunikācijas jomās, kā arī nozares valodu mācīšanas specifiku. 6. un 7. septembrī Wonder.me platformā notika interaktīvas, attālinātas tikšanās, kurās varēja uzdot jautājumus par ierakstā dzirdētajām prezentācijām, kā arī piedalīties dzīvās diskusijās par katru no jomām, apspriežot šobrīd pieejamos pedagoģiskos risinājumus un sadarbības iespējas.

Pasākums ļāva varēja saskatīt FORTHEM alianses iespējas, iepazīt jaunas attālinātās sadarbības formas, kā arī ieraudzīt kopīgo un atšķirīgo Somijas, Francijas, Polijas un Latvijas universitāšu praksē.

Dalīties