2014. gads

Organizētās konferences   ·         The 10th Pearson ELT Conference  Unlocking Potential sadarbībā ar Pearson 2014. gada. 10. aprīlī. (Karapetjana, I.) ·         The 6th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation „Translation, Quality, Costs” 2014. gada 30.-31.janvārim (Veisbergs, A.) ·         VVK  „Latviešu leksikogrāfija: mantojums un nākotnes redzējums”. 2014.gada  27.oktobrī (Veisbergs, A.) ·         Sestais Starptautiskais Rīgas simpozijs ”Tulkojums, kvalitāte, cena” Rīga, 2014. gada 30.-31. janvārim. (Ločmele, G.)  

Dalība konferencēs ar referātu

  1. Brēde, M. Nukleāro toņu lietojums latviešu publicistiskajā stilā. LU 72. konference, Rīga, 2014.gada 3. februārī. 2. Brēde M. Linguistic Icinicity in Translation. Proceedings of the 6th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Translation, Quality. Costs. Riga, 30.-31. janvārim. 3. Brēde, M. Phonostylistic Features of Publicistic Style of Intonation in English and Latvian as Manifest in the Use of Nuclear Tones. XXIV Scientific Readings. Daugavpils, 2014. gada 31.janvārī. 4. Brēde, M. Contrastive Research in Latvian-English Phonetics and Phonology. International Scientific Conference “Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems”. Riga, 2014. gada 6.-7. februārim.  5. Brēde, M. Phonotactic Patterning in Sound Iconic Words in English and Latvian. International Scientific Conference dedicated to the memory of Professor Aleksas Girdenis (1936-2011) Phonetics and Phonology of the Baltic Languages. Vilnius, 2014.gada 30.-31.oktobrim. 6. Brēde, M. Nenoteiktās izteiksmes lietojums diskusiju raidījumos. Liepājas Universitātes 19.starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepāja, 2014. gada 27.-28. novembrim. 7. Farneste, M. The use of verb forms in the Introduction section of applied linguistics research articles. 19. starptautiskajā konference Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja,  2014.gada  27.-28. novembrim. 8. Karapetjana, I. un Placinska, A. Language of Troubled Times. Creativity of Order vs Disorder. Starptautiskā zinātniskā konference Metamind 2014 ‘The order in destruction and the chaos of order. Freedom.’ Rīga,  2014.gada 25.-28. septembrim. 9. Karapetjana, I.  Rakstveida saziņas stratēģijas akadēmiskajā diskursā. LU 72. konference, Rīga, 2014.gada 28. janvārī. 10. Karpinska, L. Pirmajai angļu-latviešu vārdnīcai – 90. Valsts valodas komisijas konference Latviešu leksikogrāfija: mantojums un nākotnes redzējums. 2014. gada 27. oktobrī. 11. Karpinska, L. un Dorošenko, J. Functions and Target Audience of English-Latvian Dictionaries. LU 72. konference, Rīga, 2014. gada 28. janvārī. 12. Kuzmina, J. Discourse Analysis by MLBS Students:Theoretical Frameworks and Practical Considerations. 16. zinātniski praktiskā konference „Masu mediji-2014 situācija, problēmas un perspektīvas”, Minska, Baltkrievija. 13. Liepiņa, D. The heavy burden of accountability in the search of terminological equivalents. Starptautiskā zinātniskā konference XXIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI , Daugavpils Universitāte, 2014. gada janvārī. 14. Liepiņa, D. Evolution of the Legal Term ‘Plea Bargaining’ and Related Terms. LU 72. konference, 2014. gada februārī. 15. Liepiņa, D. Use of terminology in English versions of doctoral studies documents. 19. starptautiskā zinātniskā konference VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI, Liepājas Universitāte, 2014. gada novembrī. 16. Ločmele, G. Sociolinguistic Situation of Advertising in Latvia as a Cause of its Quality Issues. Sestais Starptautiskais Rīgas simpozijs ”Tulkojums, kvalitāte, cena” Tēzes. Rīga, Latvija.  2014. gada 30.-31. janvāris.  17. Ločmele, G. Latvijas reklāmas sociolingvistiskais konteksts. LU 72. konference, Rīga, 2014. gada 3. februārī.                                18. Mousten, B., Locmele, G. Knowledge Representation in Texts across Borders, Professions and Knowledge. The 5th International 360° Conference. Encompassing the Multimodality of Knowledge, 2014. gada 8.-10. maijam.  19. Ločmele, G. Translator Training at the University of Latvia in Cooperation with the European Master's of Translation. Batumi Shota Rustaveli State University International Conference „Translator and Translation Studies in the European Integration Context”. 2014.gada 29.-30. oktobrim, Batumi, Georgia.  20. Placinska, A.  Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā: teorija un prakse. LU 72. Konference, Rīga 2014.gada, 7.februārī. 21. Placinska, A. Woman, Language and Gender Issue in Spain, DU 56.starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2014.gada 9.-11.aprīlim. 22. Roziņa, G.  Popkultūras valoda. LU 72. konference, Rīga, 2014.gada 28. janvārī. 23. Sokolova, I.  Communicative Competence and Ethics.  LU 72. konference, Rīga, 2014.g. 28. janvārī. 24. Sokolova, I.  Communicative Competence and Emotional Intelligence.  Starptautiskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”,  Liepājas Universitāte, Liepāja, 2014.gada 10. aprīlī. 25. Spirida, M. Linguistic Mechanisms of Representation of Latvia, LU 72. konference, 2014. gada 28. janvārī. 26. Sproģe, I. Ievadreferāts Tartu Universitātes un Tartu Vācijas Kultūras institūta organizētā konference „Neue Herausforderungen in Bildungspolitik und Bildungspraxis mit dem Schwerpunkt DaF” 2014. gada 24.-26.septembrim. 27. Sproģe, I. „DaF in lettischen Hochschulen und Schulen. Neue Herausforderungen” 2014. gada 25.septembrī. 28. Sproģe, I Baltische Deutschlehrertagung, Rīga (Baltijas Vācu valodas skolotāju apvienības) kongress: Zin. semināra vadīšana vācu valodas skolotājiem „Tulkošana vācu valodas kā svešvalodas nodarbībās atbilstoši ES svešvalodu apguves prasībām” 2014. gada 11. oktobrī. 29. Šalme, A. Jaunvārdi Miko Rimminena romānā „Alus tarbas romāns” un to lietojums mūsdienu latviešu valodā. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Starptautiskā konference XXIV Zinātniskie Lasījumi, Daugavpils,  2014. gada 30.-31. janvārim. 30. Veisbergs A. Paratexts. The 6th Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation „ Translation, Quality, Costs” 2014. gada 30.-31. janvārim. 31. Veisbergs A. Parateksti. LU 72. konference, Rīga, 2014.gada 3.februārī. 32. Veisbergs A. The Role of Translation and Political Agendas in the Baltic Global Communication. The Yale Conference on Baltic and Scandinavian Studies. 2014.gada 13-15.martam. 33. Veisbergs A. The Image of Latvians in the Anglophone Sources. Starptautiskā konference ”NATIONS AND STEREOTYPES 25 YEARS AFTER NEW BORDERS, NEW HORIZONS”, Krakova, Polija 2014. gada 7. jūnijā. 34. Veisbergs A. The Image of Latvians and Estonians in Anglophone Sources. Konference Typology and contacts of Baltic and Finnic languages and literatures. Tartu Universitāte, Igaunija.     2014. gada 13.-14. jūnijam. 35. Veisbergs A. Interference tulkojumvalodā un tās pienesums valodā. LVA zinātniskā konference. Rīga,  2014.gada 26.septembrī. 36. Veisberga A. Lielās Latviešu angļu vārdnīcas papildināšanas un pārbūve. VVK  „Latviešu leksikogrāfija: mantojums un nākotnes redzējums” 2014. gada 27.oktobrī. 37. Veisbergs, A. Translations in Latvia during the German Occupation Period (Trends and Policies in 1941-1945). Translation und das “Dritte Reich”. Berlin: Humboldt Universitaet, 2014. gada 5.-6.decembrim. 38. Vinčela, Z. Trešās personas vietniekvārdi zinātniskajos rakstos latviešu un angļu valodā//50. Prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās conferences “Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums”, LU, Rīga, 2014. gada 21.martā. 39. Vinčela, Z. Widen your Career Options: Pearson Tests of English at the Centre for Applied Linguistics, University of Latvia, Faculty of Humanities. The 10th Pearson ELT Conference. 2014. gada 10. aprīlī. 40. Vinčela, Z. English complex sentence punctuation in Latvian student-composed texts// 2nd International Scientific Conference Language Studies for the 21st Century: From Sound to text, Lithuanian University of Educational Sciences. 2014.gada. 24. – 26. septembrim.