2015. gads

Organizētās konferences

  ·         The 11th Pearson ELT Conference for Secondary Teachers sadarbībā ar Pearson 2015. gada 6. martā (Z.Vinčela, I.Karapetjana) ·         LU 73. konference 2015.gada 9.janvārī. Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija. (Veisbergs A.) ·         Some Holmes and Popovič in all of us? The Low Countries and the Nitra Schools in the 21st century. Nitra, Slovākija, 2015. gada 8.-10. oktobrim (Ločmele, G., zinātniskās komitejas locekle).

Dalība konferencēs ar referātu

  1. Brēde, M. Daži valodas aspekti pirmsvēlēšanu diskursā.  LU 73. zinātniskā konference, 2015. gada 9.februārī. 2. Brēde, M. Nenoteiktības un aptuvenības elementi publiskajā mutvārdu saziņā.  Jāņa Endzelīna 142.dzimšanas dienas atceres starptautiskā zina. konference “Letonika un kultūru migrācija”. Rīga, 2015. gada 23. – 24. februārim. 3. Brēde, M. Function word prominence in publicistic style of intonation. 2nd International Scientific Conference ”Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems”. Rīga, 2015. gada 14. – 15. maijam. 4. Brēde, M. Changeability within the lexical level of Latvian under the impact of Global English. XII Starptautiskais baltistu kongress. Globalizācija un reģionālisms Valodu un kultūras mijiedarbības glokālais raksturs. Vilnius, 2015. gada 28. – 31.oktobrim. 5. Kalnbērziņa, V.  Ciešamā kārta latviešu un angļu zinātniskajā rakstu valodā. Valoda: nozīme un forma 6. Valodas sistēma un lietojums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 6. Karapetjana, I., Kuzmina, J. Vinčela, Z. Angļu valodas kompetences noteikšana Moodle vidē: solis tuvāk LU Valodas politikas īstenošanai. LU 73. konference, 2015.gada 3. februārī. 7. Karapetjana, I. WHY LATVIA? Starptautiski zinātniskā konference International Conference of Silk, Sugar and Spices; New Directions in East-West Cooperation, ISCAP, Porto, Portugāle 11.-13. novembrim.  8. Karpinska, L. Jēkaba Dravnieka Angļu-latviešu vārdnīcas raksturīgās iezīmes. LU 73. zinātniskā konference, 2015. gada 3.februārī. 9. Kuzmina, J., Discourse Analysis of the EU Presidency Reports, Globe 2015 konference East – West  European Forum on Discourse: Past, present and future of discourse studies, Department of Discourse Studies, Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw. 10. Liepiņa, D. Metamorphosis of Literary Allusions in Terminology. Starptautiskā zinātniskā konference XXV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI, Daugavpils Universitāte, 2015. gada janvārī. 11. Liepiņa, D. Fairy Tale Elements in Terminology. LU 73. konference, 2015.gada 3. februārī. 12. Liepiņa, D. .  “Second Life” of Fairy Tale Characters in Metaphoric Terms. Dace Liepiņa 20. starptautiskā zinātniskā konference VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI, Liepājas Universitāte, 2015. gada. novembrī. 13. Ločmele, G., Skats uz reklāmas tulkošanu – pareizi vai greizi atspoguļojam? LU 73. zinātniskā konference. 2015. gada 9. februārī 14. Ločmele, G., Translated advertising in Latvia as a reflection of the attitude towards the Latvian language.  Multilingualism in Baltic-Sea Europe. 2015.gada 13.-15.aprīlim, Johannes Gutenbergs University Mainz. 15. Placinska, A. Varbūtibas izpausme spāņu valodā,  LU 73. Konference,  Rīga, Latvija, 2015. gada 6.februārī. 16. Placinska, A.  Aportación de la crisis económica a la internacionalización del vocabulario político” .Starptautiskais  kongress „IDEO-TRANS: ideologías en traducción e interpretación”, 2015.gada 26.-27. martam. Adama Mickeviča universitāte, Poznaņa, Polija. 17. Placinska,A.   Language of the Crisis: Manipulation &  Creativity.  Starptautiskā konference „The Magisc of innovation: New Trends in Language Research and Teaching Foreign Languages”, Moscow, Russia, MGIMO-University, 2015.gada.24.-25. aprīlim. 18. Roziņa, G. Ierēdniecībā lietojamā valoda kā sabiedriskās saziņas līdzeklis. LU 73. zinātniskā konference, 2015. gada 3.februārī. 19. Roziņa, G. Sustainable Multilingualism: Language, Culture and Society.International Scientific Conference. Plenārsēdes referāts “ Social Interaction in the Context of Multilingualism”. Kaunas (Lithuania), Institute of Foreign Languages. 2015.gada 29.-30. maijam.   20. Roziņa, G. Discursive Multilingualism in the EU Documents: Post Accession membership Perspective. Starptautiski zinātniskā konference Porto (Portugāle) “ Of Silk Sugar and Species: New Directions in East-West Cooperation”. 2015.gada 11.-13. novembrim. 21. Sokolova, I.   Komunikatīvā kompetence, emocijas un mācīšanās. LU 73. konference 2015. gada 3. februārī.  22. Sokolova, I.  Communicative Competence development at Teriary Level: Problems and Solutions.  Starptautiska konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, Liepāja, 2015.gada 5.jūnijā. 23. Spirida, M. Pretrunīgās Leģionāru atceres dienas de/leģitimācijas diskursīvās stratēģijas, LU 73. konference, 2015.gada 3. februārī. 24. Spirida, M. Lost in Translation, Ekonomikas un kultūras augstskola sadarbībā ar Alberta koledžu (Latvija) un Volšas koledžu (Walsh College, ASV), 5. starptautiskā zinātniskā konference "Kopīgas vērtības radīšana zināšanu sabiedrībā: pieredze, inovācijas un pēctecība", 2015.gada 16.- 17.aprīlim. 25. Šalme, A. Vārdu izvēles kļūdas studentu zinātniskajos darbos.. LU 73.konference 2015.gada 9.februārī. 26. Šalme, A.   Kāds ir meistarīgs valodas lietotājs jeb augstākā līmeņa valodas apguves un lietojuma saturs latviešu valodā. Starptautiska konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, Liepāja, 2015.gada 3. – 4..decembris. 27. Vinčela, Z. Ieskats angļu un latviešu valodas runas ritma īpatnībās. LU 73. konference, 2015.gada 6. februārī. 28. Vinčela, Z. Saikļa "ka" papildinātāja teikumu salidzinājums latviešu un angļu valodas tekstos  12 Starptautiskais Baltistu Kongress Viļņas Universitātē 2015.gada 28.-31. oktobrim. 29. Vinčela, Z. Canadian dollar in Canadiam and American English corpora. Canada among nations: what’s in a name? 2015. gada 9. oktobrī. 30. Veisbergs A. Tulkojumi vācu okupācijas laikā. LU 73. konference 2015. gada 9.janvārī. 31. Veisbergs A. Wordplay in Interpreting.  Plenārrreferāts konferencē Aktuāli jautājumi tulkojumzinātnē. 2015.gada 8.maijā. 32. Veisberga A. Translation Scene in Latvia during the German Occupation. Baltic Studies in Europe.  Marburg, Vācija 2015. gada 9.maijā. 33. Veisbergs A. Wordplay in simultaneous interpreting. The Second International Conference on Cognitive Research on Translation and Interpreting. Macau, Macau universitāte. 2015. gada 5.novembrī.